xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมแก้ปัญหาฝุ่นPM2.5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยนางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และนายวรวุฒิ กาญจนกุล เลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าเสนอแนวทางกับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านและ ผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมผลักดันแนวคิด"รักษ์สิ่งแวดล้อม"ใน 2 มิติ คือมิติการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน และมิติการก่อสร้างโดยการป้องกันและลดมลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง เป็นต้น มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐตามยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 คือการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


กำลังโหลดความคิดเห็น...