xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูฯ สบช่องแผนพีดีพีใหม่ตอบโจทย์กลยุทธ์ Greener & Smarter

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บ้านปูฯ เห็นโอกาสทางธุรกิจจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พีดีพี) ฉบับใหม่ 2561-2580 ที่ประกาศโดยกระทรวงพลังงานเมื่อเร็วๆ นี้ ชี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ในการขยายกำลังการผลิตให้ถึง 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยมีพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า กลุ่มบริษัทบ้านปูฯ มองเห็นโอกาสการลงทุนจากแผนพีดีพีฉบับใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯ ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความชาญฉลาดในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ คือมีการดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
กลุ่มบริษัทบ้านปูฯ สามารถนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าจากการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าทั้งจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และพลังงานหมุนเวียนภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่กระจายตัวอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาค มาปรับใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศที่มีความเติบโตด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า และมีนโนบายสนับสนุนจากรัฐบาล

ปัจจุบัน ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 2,689 เมกะวัตต์เทียบเท่า รวมทั้งหมด 28 โครงการ ครอบคลุมโครงการและโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม กระจายตัวอยู่ในประเทศไทย ลาว จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม โดยในจำนวนนี้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 17 แห่ง กำลังการผลิต 2,144 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งล่าสุดที่นาริ ไอสึ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 15.35 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความพร้อมในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทลูก คือบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด โดยเน้นการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อหาโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคเอกชนอื่นๆ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรม

“ด้วยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบ้านปูฯ เป็นการนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานแบบครบวงจรที่ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำ (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ) กลางน้ำ (การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงการค้าถ่านหิน) และปลายน้ำ (ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน) ผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานทดแทน ทำให้เราสามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ เพื่อส่งมอบพลังงานอย่างยั่งยืน ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามพันธสัญญาที่ว่า Our Way in Energy พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน”


กำลังโหลดความคิดเห็น...