xs
xsm
sm
md
lg

หมดยุครับของขวัญ : No Gift Policy !! ปีใหม่ 2562 ทุกภาคส่วนคงขานรับคึกคัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ช่วงนี้มีข่าวออกมาว่าหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งประกาศนโยบาย งดรับของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการสกัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชั่น และแสดงความโปร่งใสในการทำงาน
ด้านองค์กรเอกชนก็ให้ความร่วมมือขานรับแนวทางเดียวกัน มีการรณรงค์งดให้ของขวัญปีใหม่ บางองค์กรทำเป็นแคมเปญภายใน แต่หลายแห่งออกเป็นนโยบาย
โดยปกติในช่วงปลายปีแบบนี้ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ กำลังวุ่นวายอยู่กับการจัดเตรียมของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อนำไปสวัสดีปีใหม่ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ขององค์กรหรือหน่วยงาน แต่ปีนี้หลายบริษัท ไม่ต้องเหนื่อยกับการหาของขวัญ และวิ่งขาขวิดไปสวัสดีปีใหม่
ในประเทศไทยนโยบายหรือแนวทางการงดให้ งดรับ ของขวัญปีใหม่ เริ่มมาได้หลายปีแล้ว ในส่วนของภาคเอกชน ที่เด่นชัดน่าจะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เริ่มก่อน หลังจากนั้นสมาชิกในตลาดฯ ก็เริ่มขานรับแนวทางไปทำเพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่าง ปตท. บางจาก ทรู
สำหรับปลายปีนี้กระแส No Gift Policy ค่อนข้างแรง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่งขานรับและดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงกัน ว่ากันว่าเป็นการขจัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นรากเหง้าของสังคมไทยจากระบบอุปถัมภ์ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่างตอบแทน


ยกสักสองตัวอย่าง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงไทย แจ้งงดรับของขวัญ/กระเช้า NO GIFT POLICY เชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดแสดงไมตรีจิตและความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ 2561 ด้วยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการรับ/ให้ของขวัญ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และสร้างค่านิยมมัธยัสถ์
จะว่าไปนโยบาย No Gift Policy นี้ออกมาตอบรับตรงเป้ากับนโยบายการทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตของรัฐบาล และตอบโจทย์ภาคเอกชนกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปิดเผย มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้
สอดคล้องกับกระแสโลกในยุคปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นเงื่อนไขหลักของการรับรองคุณภาพองค์กรของหน่วยงานสำคัญระดับโลก เช่น ดัชนีวัดความยั่งยืนดาวน์โจนส์ DJSI หรือ Dow Jones Sustainability Indices และ UNSDG (United Nations Sustainable Development Goals)
จึงพูดได้ว่า No Gift Policy เป็นแนวทางที่ไปด้วยกันได้ทั้งในระดับประเทศและโลกนั่นเอง ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การร่วมใจกันประกาศเพื่อเดินตามแนวทางนี้ ในแง่ของการต่อต้านคอร์รัปชั่นและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชม แต่ก็อาจมีคำถามตามมาว่าแล้วจะแสดงความรัก ความเอาใจใส่ มิตรภาพ หรือความผูกพัน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรเล่า
ซึ่งในต่างประเทศส่วนใหญ่ เขาจะส่งข้อความหรือบัตรอวยพรทางอิเล็กทรอนิกส์กัน หรือจะทำผ่านช่องทางออฟไลน์อื่น ๆ ก็ได้ สิ่งเหล่านี้แม้จะไม่มีราคาทางตัวเงิน แต่ก็เป็นของขวัญที่มีมูลค่าทางจิตใจที่น่าจดจำด้วยซ้ำไป
ACT ออกจดหมายเปิดผนึกสนับสนุนต่อ
ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย.2561 ที่ผ่านมา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย หรือ ACT ก็ได้ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องหน่วยงานภาครัฐ นำนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy ใช้ในเทศกาลปีใหม่ หวังลดโอกาสให้สินบนแฝงการให้ของขวัญตามประเพณี
โดยในจดหมายเปิดผนึก แสดงความชื่นชมหน่วยงานราชการ และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินนโยบายงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy มาใช้ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นความริเริ่มสร้างสรรค์ ลดโอกาสการให้สินบนแอบแฝงกับการให้ของขวัญตามประเพณี
จึงขอสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2562 โดยเชิญชวนให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน ร่วมนำนโยบายงดรับของขวัญมาใช้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี และโปร่งใสให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ทั้งนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ยังผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีกับข้าราชการไทย ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย