xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิสัมมาชีพ เลือก “ประทีป ตั้งมติธรรม” เป็นบุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2561

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มติเอกฉันท์เลือก ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลบุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2561 ในฐานะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพสุจริต ดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ ยึดมั่นในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ยึดหลักการทำธุรกิจบนความถูกต้องดีงาม และไม่เอาเปรียบผู้อื่น โดยเตรียมมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ 27 พฤศจิกายน 2561 นี้
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัล “บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพโดยมีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธาน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับรางวัลบุคคลสัมมาชีพประจำปีนี้ และนับเป็นคนที่ 6 ตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
"นายประทีป ตั้งมติธรรม นับเป็นบุคคลผู้ประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ โดยไม่เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง คำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม คำนึงถึงความสุขของตนและคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของสังคม ตรงตามคุณสมบัติของบุคคลสัมมาชีพ "คุณประทีปนับเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง ประกอบอาชีพสุจริตดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ มีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากจากวิกฤติการณ์มาได้ จนนำพาบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ขึ้นมาเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของประเทศ ด้วยสินทรัพย์ที่มีมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท ขณะที่ด้านสังคม ก็ได้ก่อตั้งโครงการ “แสงประทีป” เป็นโครงการสร้างแสงสว่างทางสติปัญญาให้กับคนในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้คนนับแสนคนมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" ประเสริฐ กล่าว
ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบุคคลชั้นนำในสังคมไทยได้รับเกียรติเป็นบุคคลสัมมาชีพแล้ว 5 ท่าน ได้แก่ 1.บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2552 นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหารเครือสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 2.บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2553 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผล จำกัด 3.บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2554 นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4.บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2555 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และ 5.บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2560 นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี กรุ๊ป จำกัด
มูลนิธิสัมมาชีพจัดให้มีรางวัลบุคคลสัมมาชีพแห่งปีตั้งแต่ปี 2552 และในปี 2559 ได้ขยายให้มีรางวัลเพิ่มขึ้นอีก 2 รางวัล คือ รางวัล SMEs-สัมมาชีพ และวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อสร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่ดังปรัชญาของมูลนิธิ “สร้างให้เต็ม เติมรากฐานให้แข็งแกร่ง” โดยงานมอบรางวัลบุคคลสัมมาชีพในปี 2561 นี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลัง…ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์