xs
xsm
sm
md
lg

ไปรษณีย์ไทย ปั้นยุวมัคคุเทศก์ พาเที่ยวชุมชนบางเสด็จ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“มัคคุเทศก์ หรือ ไกด์นำเที่ยว” คือ บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในสถานที่นั้นๆ อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ดูซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ชวนติดตาม และเต็มไปด้วยอรรถรส ช่วยสร้างสีสันและประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันบุคลากรเหล่านั้นกลับค่อยๆ ขาดหายไป โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังคงนิยมท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดแลนด์มาร์ค ดังนั้น การปั้นเหล่ามัคคุเทศก์น้อย เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มบุคลากรกลุ่มดังกล่าว และสานต่ออัตลักษณ์จากคนรุ่นเก่าในท้องถิ่นนั้นๆ ให้คงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ได้จับมือภาคีเครือข่าย อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ จ.อ่างทอง นายอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง พัฒนาการอำเภอ และกำนันและผู้ใหญ่บ้านบางเสด็จ ร่วมปั้น “ยุวมัคคุเทศก์” ไกด์นำเที่ยวชุมชนบางเสด็จรุ่นเยาว์ ภายใต้การดำเนินงานไปรษณีย์เพิ่มสุข ในโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” เพื่อส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่เยาวชนในชุมชน ผ่านการคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่เข้าอบรมเพื่อฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์น้อย เช่น ศึกษาเรียนรู้เอกลักษณ์ท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน และทดลองปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียวกับคนรุ่นเก่า ฯลฯ ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้เพิ่มแก่เยาวชนอีกทางหนึ่ง

นางสมร กล่าวต่อว่า สำหรับ “จังหวัดอ่างทอง” ถือเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่แฝงด้วยหลักธรรมและศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในพื้นที่ รวมถึงงานศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น อย่าง “ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนผ่านการจัดตั้ง “ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์จำหน่ายสินค้าครบวงจร ซึ่งภายในศูนย์ฯประกอบด้วย โซนทำกิจกรรม โซนจำหน่ายตุ๊กตาเพื่อเป็นของฝาก และโซนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของศูนย์ฯ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษา อีกทั้งยังพัฒนาภูมิทัศน์ของศูนย์ฯ ให้เป็นเหมือนแลนด์มาร์ค (Landmark) ของชุมชน ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพหมู่ หรือถ่ายแบบเซลฟี่ พร้อมอัพลงโซเชียลมีเดียได้อย่างเก๋ไก๋

นายปารเมศ เลิศรัศมีสุวรรณ ยุวมัคคุเทศก์ จากชมรมยุวมัคคุเทศก์ บางเสด็จ ในโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ จ.อ่างทอง กล่าวว่า ขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่มาให้ความรู้กับพวกเรา ให้อะไรดีๆ กับชุมชนบางเสด็จ ทั้งการเรียนรู้ประวัติชุมชนกับ คุณลุง-คุณป้าปราชญ์ชาวบ้าน และเรียนปั้นตุ๊กตาชาววัง ซึ่งความรู้นี้เป็นข้อมูลใหม่ใหม่ที่ผมและเพื่อนๆไม่เคยรู้ มาก่อน สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผมสามารถแนะนำสถานที่ต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้” ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ทำให้ตนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนบางเสด็จมากยิ่งขึ้น และรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวภายในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวได้ฟัง ทั้งนี้ ในอนาคต ตนตั้งใจจะชวนเพื่อนๆ มาทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นก่อนๆ ให้ยังคงอยู่ต่อไป