xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูฯ สานต่อพลังความร่วมมือในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน-คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED)

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน - คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งนับเป็นการรวมพลังร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศสู่ระดับสากล เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน
บ้านปูฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ” เมื่อกลางปี 2559 และทำงานร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย 12 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ด้วยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อผลักดันให้โรงเรียนทั้ง 12 แห่ง มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อไปตามความเชื่อที่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”


กำลังโหลดความคิดเห็น...