xs
xsm
sm
md
lg

ชวนลดเหลื่อมล้ำกับ “ร้อยพลังการศึกษา” ช่วยเด็กด้อยโอกาส

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineเพราะวันนี้ยังมีเด็กจำนวนนับแสนคนที่เลิกเรียนกลางคันในแต่ละปี สาเหตุหลักมาจากความยากจน และมีเด็กกลุ่มเสี่ยงมากถึง 4.8 ล้านคน การไม่ให้โอกาสแก่เด็กกลุ่มนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้อนาคตของพวกเขามืดมนเท่านั้น แต่ยังทำให้วงจรของความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนในสังคม ยิ่งจะดำเนินต่อไป จนกลายเป็นภัยต่อสังคมในอนาคต
โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” จึงมุ่งยกระดับโรงเรียนที่เผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสได้เข้าถึงโอกาสใน 3 ด้าน 1. ด้านทุนการศึกษา 2. ด้านคุณภาพการศึกษา 3. ด้านทักษะชีวิตและจิตอาสา
ชวนมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการให้โอกาสกับเด็กด้อยโอกาส
หลังจบแผนรณรงค์การระดมทุน “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสแก่โรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยได้รับการสมทบทุนร่วมบุญผ้าป่าจากประชาชนทั่วไป และองค์กรต่างๆ ที่เห็นคุณค่าในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นจำนวนเงินกว่า 14,749,165 ล้านบาท และเงินทั้งหมดนี้ถูกนำไปใช้สนับสนุนและพัฒนานักเรียนจาก 51 โรงเรียนใน 25 จังหวัด จำนวนประมาณกว่า 15,000 คน ตามแนวทางของร้อยพลังการศึกษา
“ด้วยเหตุผลที่โครงการมุ่งเน้นให้การสนับสนุนแต่ละโรงเรียนอย่างน้อย 6 ปีต่อเนื่อง ประกอบกับโครงการมีแผนจะขยายจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน ให้เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป พร้อมความครบถ้วนของเครื่องมือ ที่เข้าไปสนับสนุนก็จะครบสมบูรณ์ขึ้น ขณะเดียวกัน โครงการเชื่อว่า เรื่องของการให้สามารถทำได้ไม่มีวันสิ้นสุด จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคต่อเนื่องให้กับโครงการนี้” พัดชา มหาทุมะรัตน์ รองผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ตัวแทนภาคีโครงการร้อยพลังการศึกษากล่าว
“เพราะความต่อเนื่องของการบริจาคสำหรับเด็กๆ เป็นทั้ง “กำลังใจ”และ “คำมั่นสัญญา” ว่า พวกเขาจะไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาจนสำเร็จ มีโอกาสสร้างชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองและเป็นคนดีของสังคม”
ด้าน ประทีป สุวรรณาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยา ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา ซึ่งใช้เครื่องมือในโครงการ ประกอบด้วย ทุนการศึกษาจาก มูลนิธิยุวพัฒน์ และห้องเรียนดิจิทัลวิชาวิทย์-คณิตที่เรียนรู้ง่าย โดยบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า การบริจาคต่อเนื่องมีความจำเป็นมากในการพัฒนาการศึกษาและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
“ผมคิดว่า การบริจาคต่อเนื่องจะช่วยให้เด็กได้เรียนในเครื่องมือที่ทางโครงการสนับสนุนให้อย่าง ต่อเนื่อง ที่ผ่านมาโรงเรียนของเราใช้เครื่องมือของเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ผลที่ได้คือ เด็กมีความสนใจวิชาคณิตมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีพื้นฐานน้อยเมื่อพวกเขาได้เรียนผ่านระบบก็มีการปรับตัวที่ดีและมีความสนใจมากขึ้น”
เช่นเดียวกับ สิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มองว่าการบริจาคต่อเนื่องมีความสำคัญมาก เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
“ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนมาก เพราะพวกเขาจะได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่อง อย่างนักเรียนในโรงเรียนของผมก็จะมีโอกาสได้ทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น และได้เรียนวิชาคณิตจากระบบของเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น อย่างต่อเนื่อง”
หน้าเวบไซต์ร้อยพลังการศึกษา
รูปแบบการบริจาคต่อเนื่อง มี 2 แบบได้แก่ การบริจาคทันที หรือบริจาครายครั้ง และ การบริจาครายเดือน ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์
ช่องทางออนไลน์ ผ่านเวบไซต์ www.tcfe.or.th
•บัตรเครดิต
•Rabbit LiNE Pay
•บริการออนไลน์ของธนาคาร ดังนี้ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารธนชาต
ช่องทางออฟไลน์ ประกอบด้วย
•บริจาคผ่านเคาน์เตอร์ Tesco Lotus Big C Pay@Post MPAY True Money CENPAY และตู้บุญเติม (อาจมีค่าบริการ 5-15 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้บริการ)
•โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาพาราไดซ์ ปาร์ค ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา เลขที่บัญชี 030-3-79257-0 ประเภท ออมทรัพย์
•Prompt Pay ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์ รหัส 009 3000 187 075 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
•เช็คสั่งจ่าย "มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา"
ผู้บริจาคเข้าโครงการมีสิทธิ์นำเงินบริจาคไปหัก ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า สอบถามโทร. 089-491-1594, 02-301-1117
สำหรับเงินบริจาคทุกบาทของ “คุณ” โครงการร้อยพลังการศึกษาจะนำไปมอบให้เป็นทุนสำหรับเด็กและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาประเภทต่างๆ ตามแนวทางร้อยพลังการศึกษา จะดำเนินการภายใต้การกำกับของคณะบริหารโครงการร้อยพลังการศึกษา และจะได้รับการบริหารจัดการบัญชีโดยมูลนิธิยุวพัฒน์