xs
xsm
sm
md
lg

บวชต้นไม้ 89 ต้น อนุรักษ์ป่าไม้และสืบสานประเพณีฟังธรรมขุนห้วย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอเถิน จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีฟังธรรมขุนห้วย พิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ซึ่งทำเป็นประจำทุกปีตามความเชื่อของบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการสืบชะตาและขอฝนให้ตกตามฤดูกาล และพิธีกรรมบวชป่า มีประชาชนในชุมชนออกมาร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำลำธาร
ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดลำปางพร้อมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรตำบลแม่วะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลแม่วะ อสม.ตำบลแม่วะ ตำรวจภูธรอำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ทหารชุดสื่อสารมวลชล นักเรียน กลุ่มจิตอาสาตำบลแม่วะ จำนวน 350 คน ได้ร่วมการสร้างฝายประชาอาสา จำนวน 89 ฝาย และบวชป่าจำนวน 89 ต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...