xs
xsm
sm
md
lg

ฟู้ดอินโนโพลิส ปั้นนักเทคโนโลยีกลิ่นรสทีมชาติทีมแรก เชื่อมั่น..อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ นเรศวร จุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการรังสรรค์กลิ่นรส (Flavor Creation) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากการอบรมต้องลงลึกถึงการปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Patricio R. Lozano ผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์กลิ่นรส จากบริษัทโคคาโคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร
Dr.Patricio R. Lozano ผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์กลิ่นรส จากบริษัทโคคาโคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า เมืองนวัตกรรมอาหาร ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ ทำให้ต้องนำเข้าสารแต่งกลิ่นจากต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบอาหารเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี เพราะไม่สามารถผลิตได้เองอย่างเพียงพอ การอบรมในครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่สองที่โครงการพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสของประเทศ (Flavor Academy) ได้จัดขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้อย่างละเอียดและลงลึกถึงการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลแบบเข้มข้นแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด
“เป้าหมายของการดำเนินโครงการ ทางเมืองนวัตกรรมอาหารและเครือข่ายฯ คาดหวังปั้นทีมชาติด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสขึ้นมาเป็นทีมแรก ซึ่งเรามั่นใจว่าด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้อาหารไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่แพ้ชาติใดในโลก และเป้าหมายปลายทางคือการตื่นตัวของภาคการศึกษา ที่จะบรรจุหลักสูตรเทคโนโลยีกลิ่นรสเข้าในมหาวิทยาลัยโดยเริ่มจากภาควิชาและเป็นคณะในที่สุด”
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการรังสรรค์กลิ่นรส (Flavor Creation)


กำลังโหลดความคิดเห็น...