xs
xsm
sm
md
lg

"เคบีทีจี" ต้นแบบอาคารเขียว ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคาร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (เคบีทีจี) คว้ารางวัลระดับโลก LEED-NC Platinum เผยออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้นแบบอาคารเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร 

          พรชัย ยงนพกุล ผู้บริหารฝ่ายบริหารอาคารและงานกลาง ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สภาอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ได้ประกาศให้อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรืออาคารเคบีทีจีผ่านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับสูงสุด ระดับ Platinum ภายใต้มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ประเภทอาคารสร้างใหม่ หรือปรับปรุงใหญ่ (New Construction or Major Renovation) เมื่อเดือนกันยายน 2559 

          อาคารนี้นับเป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่พิเศษในกลุ่มธุรกิจการเงินอาคารแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Platinum อีกทั้งยังตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ “กรีน ดีเอ็นเอ” ของธนาคารกสิกรไทยที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

           อาคารเคบีทีจี มีเนื้อที่รวมประมาณ 12 ไร่ ที่ตั้งโครงการหันหน้าเข้าหาอาคารกสิกรไทยแจ้งวัฒนะ อาคารโครงสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 11 ชั้น มีพื้นที่ใช้งานภายในอาคารทั้งหมด 66,755 ตารางเมตร

            พรชัยกล่าวว่า การออกแบบก่อสร้างอาคารเคบีทีจีอยู่ในโครงการอาคารเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายสำคัญในการจัดสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ทั้งหมดที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการพลังงาน ประกอบด้วย แนวคิดสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

              Agile Workplace : สถานที่ทำงานที่ส่งเสริมให้การทำงานมีความคล่องตัว สามารถริเริ่มและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจอย่างฉับไว ด้วยการใช้ Concept Mobility Workplace การออกแบบพื้นที่ทำงานให้มีบริเวณการทำงานแบบ Mobile Office พนักงานสามารถจองที่นั่งผ่านระบบ Space Registration System อีกทั้งยังมีระบบ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่ของอาคารด้วยความเร็วสูงสุด 1.3 Gbps นอกจากนี้ ยังออกแบบและตกแต่งห้องประชุมแบบ VDO Conference สามารถประชุมร่วมกันระหว่างอาคารอื่นๆ ได้พร้อมกันถึง 20 คู่สาย และรองรับการประชุมที่หลากหลาย

             Innovation : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้วยการออกแบบระบบภายในอาคารที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น อาทิ K-Stadium อัฒจันทร์นำเสนอผลงาน ชั้น 11 มีความทันสมัยทั้งระบบภาพและเสียง ตกแต่งภายในออกแบบภายใต้แนวคิด “A Powerhouse of Innovation” เปรียบเสมือน “ไข่แดงศูนย์กลางของไข่ดาว” นอกจากนี้ ยังมี Recreation Area และ Creative Box ที่ปรากฏอยู่ในทุกพื้นที่ของอาคาร ช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

           Green Bank, Green Financing, Green Project : LEED และการบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นในเจตนารมณ์ “กรีน ดีเอ็นเอ” ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน อีกทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ประชาชน และการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แนวความคิดดังกล่าวถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการกำหนดเป็นแนวทางในการก่อสร้างและออกแบบอาคารของธนาคารที่จะต้องใช้ความคิดของการเป็นอาคารเขียวเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยและทีมที่ปรึกษาได้ออกแบบและก่อสร้างอาคารเคบีทีจีภายใต้แนวคิดดังกล่าวจนสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานทำคะแนนได้ 84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 110 คะแนน ของมาตรฐาน LEED ประเภทอาคารสำนักงาน (New Construction) ขนาดใหญ่พิเศษที่ได้รับการรับรองในเกณฑ์รางวัลระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
อาคารเคบีทีจี ได้รับคะแนน ใน 7 หมวด ดังนี้
1.ความยั่งยืนของที่ตั้งโครงการ  ได้ 22 จาก 26 คะแนน
2.ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำ ได้ 10 จาก 10 คะแนน
3.การประหยัดพลังงานและบรรยากาศ ได้ 24 จาก 35 คะแนน
4.การใช้วัสดุและทรัพยากร ได้ 8 จาก 14 คะแนน
5.คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ได้ 11 จาก 15 คะแนน
6.ด้านนวัตกรรม ได้ 5 จาก 6 คะแนน
7.ด้านความเร่งด่วนส่วนภูมิภาค ได้ 4 จาก 4   คะแนน
กำลังโหลดความคิดเห็น...