xs
xsm
sm
md
lg

ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. เพื่อบูรณาการประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวการสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ สทท. มีอยู่ เพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษของอพท.
ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. เพื่อบูรณาการประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวการสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ สทท. มีอยู่ เพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษของอพท.
กำลังโหลดความคิดเห็น...