xs
sm
md
lg

Eco Dealership Outlet...อีกระดับ “โชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้า”

เผยแพร่:

ภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet โตโยต้า เดินหน้ายกระดับโชว์รูมและศูนย์บริการ กว่า 9 แห่งภายในปีนี้ ฉลอง 50 ปี เตรียมดันโชว์รูมเก่า 345 แห่ง พิจารณาปรับปรุงภายใต้กรอบการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง การอนุรักษ์น้ำ และ การควบคุมคุณภาพสภาวะแวดล้อมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม

หลังจากที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Eco Dealership Outlet 2 แห่งใหม่ ของตัวแทนจำหน่าย คือ บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด สาขาปากช่อง เปิดบริการเป็นแห่งแรก และ บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด สาขาลาดหลุมแก้ว ที่เปิดบริการเป็นแห่งแรกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นทั้งทางธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และ ภาพลักษณ์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

วิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บอกว่า Eco Dealership Outlet เป็นแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิดของการประหยัดพลังงาน (Economy) และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) ที่เป็นมาตรฐานการตรวจประเมิน Thai Green Building Certification โดยสถาบันอาคารเขียวไทย และในขณะนี้ โชว์รูมและศูนย์บริการ Eco Dealership Outlet โตโยต้าไทยเย็น ที่ปากช่อง กำลังอยู่ในระยะการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน TREES

ก่อนหน้านี้โตโยต้าฯ ได้ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานสากล ISO 14001 ซึ่งคำนึงการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นทาง คือ ซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วน โรงงานโตโยต้าทั้ง 3 แห่ง จนขยายต่อมาที่ศูนย์บริการ รวมการให้บริการหลังการขายที่มี 3 ส่วนสำคัญ คือ โชว์รูม ศูนย์ซ่อมเครื่อง และศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

“Eco Dealership Outlet ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนว่าโดโยต้ามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากขึ้นนั้น ที่จริงโตโยต้าปรับเปลี่ยนแปลงมานานร่วม 10 ปี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดทั้งกระบวนการโดยเริ่มจากซัพพลายเชน โรงงานผลิตประกอบ และมาถึงโชว์รูมและศูนย์บริการที่ก่อนหน้าก็รณรงค์ให้ดีลเลอร์ลดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใช้หลอดตะเกียบ หลอดผอม จนกระทั่งเกิดสถาบันอาคารเขียวไทย ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่จะก่อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ดีลเลอร์ก็ได้ประหยัดแบบยั่งยืน ลูกค้า ชุมชนก็ย่อมยินดีชื่นชม และยังช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม” วิเชียร กล่าว

เดิมที่มีการกำหนดให้ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทุกรายดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งคือส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ส่วนแนวทางดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet นั้นเป็นการยกระดับการดำเนินงานของโชว์รูมและศูนย์บริการ ที่โตโยต้าผลักดันให้เกิดขึ้น และส่งต่อความสุขแก่ชุมชนในโอกาสที่โตโยต้าได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 50 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน Eco Dealership Outlet ของโตโยต้า

ประกอบด้วยแนวคิด การประหยัดพลังงาน (Economy) และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) ทั้งสองส่วนนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการแสดงผล อาจเร็ว หรือช้าแตกต่างกันไปตามวิธีการดำเนินการและลักษณะพื้นที่ของแต่ละโชว์รูมซึ่งแบ่งเป็น 7 ข้อ คือ

1.การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ พลังงานทดแทน

2.การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.การคำนึงถึงสภาพอากาศ

4.การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

5.การรักษาระบบนิเวศของพื้นที่

6.คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

7.บูรณาการเป็นองค์รวม

ทั้งนี้ มองทุกหัวข้อดังกล่าวเป็นภาพรวม และแนะศูนย์ฯ ไม่ควรมองแยกและเลือกทำเป็นแต่ละหัวข้อ เพราะอาจจะไม่เกิดผลดีตามวัตถุประสงค์

ส่วนการให้ความสำคัญในการก่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม มีดังนี้

-การจัดวางผังอาคารและภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดความร้อนภายในบริเวณอาคาร

-การบริหารจัดการน้ำ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ และการเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทดแทนน้ำประปา

-การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งจากระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง การออกแบบผังอาคารให้มีความสว่างของแต่ละพื้นที่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติควบคุมแผงไฟ

-การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดและสะท้อนความร้อนสู่อาคาร ทั้งทางผนัง กระจก และหลังคา

-การควบคุมคุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ทั้งการป้องกันมลภาวะจากภายนอก และการป้องกันไม่ให้มลภาวะที่เกิดภายในอาคารไหลเข้าสู่ระบบปรับอากาศ รวมถึงการหลีกเลี่ยงวัสดุที่มีสารพิษภายในอาคาร
กำลังโหลดความคิดเห็น...