xs
xsm
sm
md
lg

ม.กรุงเทพ จัดงาน "BU Game Jam 2019" เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (27 มิ.ย.) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงาน "BU GAME JAM 2019" ปีที่ 2 เปิดเวทีให้นักศึกษานำเสนอผลงานการออกแบบเกม โชว์เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อปูทางสู่การยกระดับคุณภาพนักพัฒนาเกมในอนาคต
ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า โครงการ BU GAME JAM เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประจำปีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้เป็นเวทีฝึกฝนทักษะและเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด Creativity + Technology โดยผสานความรู้ข้ามศาสตร์ คือ วิชา Digital Storytelling คณะนิเทศศาสตร์ และวิชา Object-oriented Programming คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งจัดบรรยายพิเศษให้นักศึกษาโดยเชิญวิทยากรมืออาชีพตัวจริง มาให้ความรู้ มุมมอง และแบ่งปัน ประสบการณ์ตรง ช่วยชี้แนะแนวทางและเทรนด์การออกแบบเกมที่โดนใจตลาด

“นักพัฒนาเกมที่มีฝีมือต้องมีเวทีพัฒนาทักษะทุกด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง และการใช้เทคโนโลยี เวที GAME JAM ในระดับสากลที่จัดขึ้นในหลายประเทศชั้นนำ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถยกระดับความสามารถของนักพัฒนาเกมได้ดี รูปแบบ BU GAME JAM จึงเป็นเครื่องมือลับสมองประลองฝีมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟอย่างมีคุณภาพ โดยสามารถทำงานไปพร้อม ๆ กับการเรียน” ดร.พัฒนพล กล่าว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตรเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ โดยมีมหาวิทยาลัย Full Sail University สหรัฐอเมริกา ผู้นำระดับโลกสาขา Game Design ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร มุ่งผลิตบุคลากรรองรับทุกสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมและอีสปอร์ต เช่น Animator , Audio Engineer, Game Creative Director, DevOps Engineer, Game Designer, Technical Artist ฯลฯ โดยให้นักศึกษาได้ลงมือทำงานจริงกับองค์กรที่ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกม การทำโปรเจ็กต์เกม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกมเป็นพี่เลี้ยงชี้แนะให้คำปรึกษา มีการศึกษาดูงานกับบริษัทผู้ผลิตเกม ร่วมรายการแข่งขันเกม และกีฬาอีสปอร์ตในทัวนาเม้นต์ต่าง ๆ

เมื่อร่วมการแข่งขัน BU GAME JAM 2019 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีโอกาสฝึกทักษะ Soft Skill ที่สำคัญ เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งทักษะในสายอาชีพที่ชอบและใช่ การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 50 ราย กำหนดเวลา 7 สัปดาห์ ให้นักศึกษารวมกลุ่มพัฒนาเรื่องราว (Story) และตัวต้นแบบ (Model) ของเกมคอมพิวเตอร์ และมี 10 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก

ในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาจะได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากภาคอุตสาหกรรมเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ประกอบด้วย 1. บริษัท ทรู แอกซิออน 2. บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (Yggdrazil group Co.,Ltd.) 3.บริษัท ดีบัสซ์ จำกัด (Debuz Co.,Ltd.) และ4. Wicket Gaming (Thailand) Co.,Ltd. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องสนุก-น่าสนใจ และการนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจ
คุณศรัญย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา Visionary บริษัท Cloud Colour จำกัด
ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษให้ความรู้นักศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพตัวจริงในอุตสาหกรรมเกม โดยคุณศรัญย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา Visionary บริษัท Cloud Colour จำกัด มาให้ความรู้ในเรื่อง "การวิเคราะห์และออกแบบเกม" และคุณจิรายุ บุตรขุนทอง Mobile Game Marketing Senior Association บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวบรรยายในหัวข้อ "การทำตลาดและการดูแล Game Community" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“เกมเป็นศาสตร์ที่ผสานความรู้ในหลายด้านทั้งไอที คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การตลาด การเล่าเรื่อง คนทำเกมต้องเล่นเกมเยอะ อ่านหนังสือให้มากหลากหลายประเภทและต้องไม่หยุดเรียนรู้ ผลงานเกมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพใน BU GAME JAM 2019 ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ กิจกรรมแบบนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้นักศึกษา เป็นเวทีทำให้พวกเขาได้ใช้ความรู้ที่มีนำเสนอผลงาน ได้ฝึกฝนฝีมือไปเรื่อย ๆ ถือเป็นการบ่มเพาะบุคลากรสายเกมที่จะเข้าสู่ตลาดงานจริงได้ในอนาคต” คุณศรัญย์พัจน์ กล่าวให้ความเห็นหลังจากชมผลงานทั้งสิบโปรเจ็คของนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก

สำหรับผลการแข่งขัน BU GAME JAM 2019 ทีมชนะเลิศคือ Project Memories รองชนะเลิศอันดับ 1 Lanticon รองชนะเลิศอันดับ 2 Grand Forest และรางวัล Popular Vote เกม Project Memories
คุณจิรายุ บุตรขุนทอง Mobile Game Marketing Senior Association บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณจิรายุ บุตรขุนทอง Mobile Game Marketing Senior Association บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวปิดท้ายถึงทักษะสำคัญที่คนสายเกมต้องฝึกฝนตนเองคือ มีความใฝ่เรียนรู้ ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว และพร้อมเรียนรู้ใหม่เสมอ “อุตสาหกรรมเกมเติบโตและขยายตัวในอัตราสูงมากทุก ๆ ปี หลายตำแหน่งงานต้องการคนทำงานมืออาชีพที่มีความสามารถ เราดีใจที่มีสถาบันการศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตสาขาเกม สร้างคนที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ”

ตัวอย่างเดโมเกมที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 เกม
รองชนะเลิศอันดับ 2 เกม Grand Forest
รองชนะเลิศอันดับ 1 เกม Lanticon
Project Memories คว้ารางวัลชนะเลิศและ Popular Vote
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*


กำลังโหลดความคิดเห็น...