xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! รถยนต์อายุเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ไม่ต้องนำไปตรวจสภาพรถที่อู่ ตรอ. ก่อนเสียภาษี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีเรื่องรถยนต์อายุเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ไม่ต้องนำไปตรวจสภาพรถที่อู่ ตรอ. ก่อนเสียภาษี ทางกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า บริการชำระภาษีรถประจำปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 คือต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี หากรถที่ใช้งานเกิน 5 - 7 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ หากเจ้าของรถยังไม่นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. จะไม่สามารถดำเนินการชำระภาษีออนไลน์
วันนี้ (20 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์อายุเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ไม่ต้องนำไปตรวจสภาพรถที่อู่ ตรอ. ก่อนเสียภาษี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อความที่ระบุว่ารถยนต์อายุเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ไม่ต้องไปอู่ ตรอ. ตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีอีกแล้ว ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก พัฒนาบริการชำระภาษีรถประจำปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันพัฒนาช่องทางชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ของกรมการขนส่งทางบก ให้รองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ทุกอายุการใช้งานแล้ว โดยรถที่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ

ซึ่ง ตรอ. จะส่งข้อมูลผลการตรวจสภาพมายังกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เจ้าของรถสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ หากเจ้าของรถยังไม่นำรถเข้าตรวจสภาพ กับ ตรอ. จะไม่สามารถดำเนินการชำระภาษีออนไลน์ โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนให้นำรถไปตรวจสภาพให้เรียบร้อยก่อน ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที โดยบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว อำนวยความสะดวกสามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ โดยประชาชนสามารถ เลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน อย่างไรก็ตาม บริการชำระภาษีรถออนไลน์ยังมีข้อจำกัดสำหรับรถบางประเภท เช่น รถติดตั้งแก๊ส และรถที่ค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ยังไม่สามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th เฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” หรือโทร. 02 2718888

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : บริการชำระภาษีรถประจำปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เงื่อนไขคือต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ หากเจ้าของรถยังไม่นำรถเข้าตรวจสภาพ กับ ตรอ. จะไม่สามารถดำเนินการชำระภาษีออนไลน์

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น