xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ปตท. ผลิตน้ำมันได้ไม่พอใช้ จึงต้องนำเข้า แต่กลับมีการส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความปตท. ผลิตน้ำมันได้ไม่พอใช้ จึงต้องนำเข้า แต่กลับมีการส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงว่า ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของไทย ลดลงอย่างต่อเนื่อง และสาเหตุที่ต้องส่งออกเพราะน้ำมันดิบไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยีของโรงกลั่นน้ำมันดิบในประเทศไทย ซึ่งหากโรงกลั่นรับซื้อน้ำมันดิบจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการกลั่น และจะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น
วันนี้ (17 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องปตท. ผลิตน้ำมันได้ไม่พอใช้ จึงต้องนำเข้า แต่กลับมีการส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความว่าปตท. ผลิตน้ำมันได้ไม่พอใช้ จึงต้องนำเข้า แต่กลับมีการส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ในความเป็นจริงปริมาณสำรองปิโตรเลียมของไทย ค่อย ๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลภาพรวมปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทย จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพบว่าในปี 2563 มีปริมาณสำรองปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติ 9,764.43 พันล้านลูกบาศก์ฟุต  ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือคอนเดนเสท 343.99 ล้านบาร์เรล และน้ำมันดิบ 219.45 ล้านบาร์เรล รวมทั้งสิ้น 2,232.93 ล้านบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบโดยเมื่อเทียบกับปี 2562 ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติลดลง 1,385.15 พันล้านลูกบาศก์ฟุต  ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือคอนเดนเสทลดลง 30.10 ล้านบาร์เรล และน้ำมันดิบลดลง 55.06 ล้านบาร์เรล รวมปริมาณสำรองที่ลดลง ทั้งสิ้น 323.85 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ 

สาเหตุที่ประเทศไทยต้องส่งออกน้ำมัน  คือ
1. น้ำมันดิบไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยีของโรงกลั่นน้ำมันดิบ โดยในประเทศที่ผลิตได้บางส่วนมีสารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักในปริมาณสูง ซึ่งหากโรงกลั่นรับซื้อน้ำมันดิบส่วนนี้ไปจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการกลั่นและค่าปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันให้เหมาะสม  และจะทำให้ราคาจำหน่ายน้ำมันเพิ่มขึ้น นับว่าไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ เพราะใช้เงินลงทุนสูงแต่ได้ผลตอบแทนต่ำ
2. โรงกลั่นผลิตน้ำมันสำเร็จรูปบางชนิดเกินความต้องการของประเทศในขณะนั้น โดยน้ำมันดิบแต่ละชนิดจะสามารถกลั่นได้น้ำมันสำเร็จรูปในสัดส่วนที่ต่างกัน จึงจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันดิบที่หลากหลายเพื่อให้สามารถผลิตน้ำมันสำเร็จรูปได้ตามความต้องการของประเทศ ส่งผลให้ผลิตได้น้ำมันสำเร็จรูปบางชนิดเกินกว่าความต้องการภายในประเทศ ทำให้ต้องส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปส่วนเกินดังกล่าวไปยังต่างประเทศ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pttplc.com หรือโทร. 1365 PTT Center

บทสรุปของเรื่องนี้ : ความเป็นจริงปริมาณสำรองปิโตรเลียมของไทย ค่อย ๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ต้องส่งออกเพราะน้ำมันดิบไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยีของโรงกลั่นน้ำมันดิบในประเทศไทย ซึ่งหากโรงกลั่นรับซื้อน้ำมันดิบส่วนนี้ไปจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการกลั่น และจะทำให้ราคาจำหน่ายน้ำมันเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวง


กำลังโหลดความคิดเห็น