xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน! แท็กซี่ที่จดทะเบียนใน กทม. วิ่งนอกเขต 7 จังหวัด ไม่ต้องกดมิเตอร์ ให้คิดราคาเหมาตามที่ตกลงกับผู้โดยสาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีมีการเผยแพร่ว่าแท็กซี่ที่จดทะเบียนใน กทม. วิ่งนอกเขต 7 จังหวัด ไม่ต้องกดมิเตอร์ ให้คิดราคาเหมาตามที่ตกลงกับผู้โดยสาร ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงว่ารถแท็กซี่จดทะเบียนในเขตกทม. ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารนอกเขตกทม. ผู้โดยสารและคนขับสามารถตกลงกันว่าจะใช้ราคาค่าโดยสารแบบเหมา หรือกดมิเตอร์ก็ได้ แต่รถแท็กซี่ที่ทำการรับจ้างระหว่างกทม. และปริมณฑล ให้คิดค่าโดยสารด้วยวิธีการกดมิเตอร์เท่านั้น

วันนี้ (17 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อความแนะนำเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแท็กซี่ที่จดทะเบียนใน กทม. วิ่งนอกเขต 7 จังหวัด ไม่ต้องกดมิเตอร์ ให้คิดราคาเหมาตามที่ตกลงกับผู้โดยสาร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีการแชร์ว่าแท็กซี่ที่จดทะเบียนใน กทม วิ่งนอกเขต 7 จังหวัด ไม่ต้องกดมิเตอร์” นอกเขตกทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และนครปฐม ให้คิดราคาเหมาตามแต่ที่จะตกลงกับผู้โดยสารได้เลย ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บิดเบือน เนื่องจากรถแท็กซี่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการรับส่งผู้โดสารนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม รวมถึงกรณีการรับจ้างในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งต่อเนื่องไปสิ้นสุดการรับจ้างนอกเขตจังหวัดดังกล่าว สามารถให้ผู้โดยสารและคนขับตกลงกันว่าจะใช้ราคาค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายตามแต่ที่ตกลงกับผู้โดยสาร หรือจะใช้วิธีกดมิเตอร์ก็ได้

ทั้งนี้ สำหรับรถแท็กซี่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทำการรับจ้างระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น กรุงเทพมหานครไปนนทบุรี หรือรถแท็กซี่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทำการรับจ้างในจังหวัดปริมณฑล เช่น นนทบุรีไปสมุทรปราการ ให้คิดค่าโดยสารด้วยวิธีการกดมิเตอร์เท่านั้น

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถติดตามข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก website: www.dlt.go.th ,Facebook: กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News , https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : รถแท็กซี่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการรับส่งผู้โดสารนอกเขตกทม. ผู้โดยสารและคนขับสามารถตกลงกันว่าจะใช้ราคาค่าโดยสารแบบเหมา หรือกดมิเตอร์ก็ได้ แต่รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกทม. ที่ทำการรับจ้างระหว่างกทม. และปริมณฑล ให้คิดค่าโดยสารด้วยวิธีการกดมิเตอร์เท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น