xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน! เติมน้ำมันตอนเช้าจะได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่าเติมตอนบ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีคำแนะนำว่าเติมน้ำมันตอนเช้าจะได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่าเติมตอนบ่าย ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสารไฮโดรคาร์บอนจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจะยุบตัวเมื่อเย็นลงจริง แต่น้ำมันที่เติมจากสถานีบริการน้ำมันนั้นอยู่ในระบบปิดทุกอย่าง ไม่ว่าเติมเวลาใดก็ตามปริมาณน้ำมันก็จะถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนลิตรที่เติมไป

วันนี้ (8 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเติมน้ำมันตอนเช้าจะได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่าเติมตอนบ่าย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีที่มีคำแนะนำในสื่อออนไลน์ได้ระบุว่า การเติมน้ำมันตอนเช้า จะได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่าตอนบ่าย เนื่องจากสภาพอากาศตอนเช้ายังค่อนข้างเย็น น้ำมันไม่ขยายตัว จึงได้ปริมาณน้ำมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจะยุบตัวเมื่อเย็นลง ในการซื้อขายน้ำมันที่ซื้อขายกันเป็นปริมาตร ทำให้ดูเหมือนว่าการเติมน้ำมันตอนเช้าจะได้ปริมาณมากกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้ำมันที่เติมจากสถานีบริการน้ำมันนั้นอยู่ในระบบปิดทุกอย่าง ตั้งแต่ถังน้ำมัน ท่อจ่าย ซึ่งจะอยู่ใต้ดิน และเทคอนกรีตทับ ทำให้น้ำมันไม่ได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรง ถังน้ำมันที่อยู่ใต้ดินจึงมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ เพราะความร้อนจากอากาศภายนอกจะถูกดูดซับโดยชั้นดินและความชื้นในดิน ซึ่งไม่สามารถส่งผ่านลงไปถึงเนื้อน้ำมันได้โดยตรง

จากการวัดอุณหภูมิของน้ำมันจากมือจ่ายในตอนเช้าและบ่ายที่อุณหภูมิต่างกันมากที่สุดพบว่า น้ำมันจากมือจ่ายจะมีอุณหภูมิต่างกันมากที่สุดไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส และเมื่อพิจารณาค่าการขยายตัวของน้ำมัน โดยน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์จะมีปริมาตรต่างกัน 0.001 ลิตร/องศาเซลเซียส และน้ำมันดีเซลมีการขยายตัว 0.0007 ลิตร/องศาเซลเซียสนั้น จะเห็นว่าปริมาณน้ำมันแตกต่างกันน้อยมาก จึงควรเลือกเวลาเติมที่สะดวกจะเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ ที่สถานีบริการน้ำมันจะมีมิเตอร์ที่ตู้จ่ายซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย สถานีบริการ พีทีที สเตชัน ทุกแห่งของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะมีการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้ปริมาณน้ำมันถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนลิตรไม่ว่าจะเติมเวลาใดก็ตาม

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pttor.com หรือโทร. 1365 Contact Center

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสารไฮโดรคาร์บอนจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจะยุบตัวเมื่อเย็นลงจริง แต่น้ำมันที่เติมจากสถานีบริการน้ำมันนั้นอยู่ในระบบปิดทุกอย่าง ไม่ว่าเติมเวลาใดก็ตามปริมาณน้ำมันก็จะถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนลิตรที่เติมไป

หน่วยงานที่ตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น