xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ลงทะเบียนเว็บไซต์ Thailand Pass มีค่าธรรมเนียม สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประเด็นลงทะเบียนเว็บไซต์ Thailand Pass มีค่าธรรมเนียม สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความบนโซเชียลมีเดียระบุว่า ลงทะเบียนเว็บไซต์ Thailand Pass มีค่าธรรมเนียม สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เกิดจากผู้ไม่หวังดีสร้างความสับสนให้กับผู้ลงทะเบียน และอาจทำให้ผู้ลงทะเบียนท่านอื่น ๆ เข้าใจผิดว่าการลงทะเบียน Thailand Pass มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูล COVID 19 ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบแล้ว หากเป็นไปได้จะขอความอนุเคราะห์ในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รับทราบด้วย เนื่องจากจากสถิติการลงทะเบียนที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ประมาณ 80% เป็นชาวต่างชาติ ดังนั้น ควรเพิ่มช่องทาง และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้เดินทางที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยควรเป็นไปในทิศทาง ที่ให้ผู้เดินทางมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจนว่าการลงทะเบียน Thailand Pass ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่หากผู้เดินทาง ประสงค์จะใช้บริการผ่านตัวแทนที่เป็นบริษัท Agency ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ และเต็มใจที่จะเสียค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการที่เกิดขึ้น ควรเข้าใจว่ามิได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://data.go.th/.../ministry-of-higher-education... หรือโทร 02- 612 6060

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การลงทะเบียน Thailand Pass ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่หากผู้เดินทาง ประสงค์จะใช้บริการผ่านตัวแทนที่เป็นบริษัท Agency ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ และเต็มใจที่จะเสียค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการที่เกิดขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น