xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่มีปัญหาขับถ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สปสช. ได้มีมติเห็นชอบ บรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับคนไทยทุกคน โดยมีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 65 เป็นต้นไป ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นการดำเนินการเพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหากลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ ตามแผนดูแลรายบุคคล

วันนี้ (14 พ.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เรื่องสปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่มีปัญหาขับถ่าย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สปสช. ได้มีมติเห็นชอบ บรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับคนไทยทุกคน โดยมีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายเป็นการดำเนินการเพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) ซึ่งมีจำนวน 53,356 ราย โดยสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย จำนวน 3 ชิ้น/คน/วัน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดำเนินการผ่านกองทุนสุขภาพตำบล คาดสิ้นปีงบประมาณ 2565 ใช้เงินราว 232 ล้านบาท สำหรับการดูแลผู้ป่วยในด้านสุขอนามัยการขับถ่ายและเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ได้พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องและให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ จนกระทั่งสำเร็จและได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์บัตรทองในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.nhso.go.th/ หรือโทรสายด่วน 1330

หน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข


กำลังโหลดความคิดเห็น