xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! ครม. อนุมัติเวนคืนที่ดินเขตบางเขน-สายไหม ขยายถนน 6 เลน ลดความหนาแน่นการจราจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม. เห็นชอบพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนและแขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกลาดปลาเค้า ถนนรามอินทรา มุ่งหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานระหว่างซอยรามอินทรา17 และซอยรามอินทรา19 ไปบรรจบถนนเทพรักษ์

วันนี้ (11 พ.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องครม. อนุมัติเวนคืนที่ดินเขตบางเขน-สายไหม ขยายถนน 6 เลน ลดความหนาแน่นการจราจร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกลาดปลาเค้า ถนนรามอินทรา มุ่งหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานระหว่างซอยรามอินทรา 17 และซอยรามอินทรา 19 ไปบรรจบถนนเทพรักษ์ ขนาดเขตทางกว้าง 30 เมตร ยาวประมาณ 2,200 เมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร ไป – กลับ เพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม

นอกจากนี้ กทม. จำเป็นต้องกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ กทม. ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ และทางสำนักงบประมาณได้แจ้งว่า กทม.มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564-ธันวาคม 2567  ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์จำนวน 1,321 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของกทม.

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร 0-2221-2141-69

หน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร


กำลังโหลดความคิดเห็น