xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! เปลือกและรากของต้นแทงทวย ใช้รักษาโรคมะเร็งได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีการระบุสรรพคุณของต้นแทงทวยว่าสามารถใช้เปลือกและราก ในการรักษามะเร็งได้นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการ และชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าเปลือกหรือรากของต้นแทงทวย สามารถรักษาโรคมะเร็งได้

วันนี้ (30 มี.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเปลือกและรากของต้นแทงทวย ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการระบุสรรพคุณของต้นแทงทวยว่าสามารถใช้เปลือกและราก ในการรักษามะเร็งได้นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการ และชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าเปลือกหรือรากของต้นแทงทวย สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ซึ่งแทงทวย หรือสีเสียดน้ำ จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าเปลือกต้นแทงทวยประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ เบอจินีน เดาโคสเตอรอล และสารประกอบฟีนอลิค อย่างไรก็ตามการศึกษาด้านสรรพคุณทางการแพทย์ของแทงทวยมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังเป็นเพียงการศึกษาระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้น จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอและไม่สามารถสรุปได้ว่าเปลือกหรือรากของต้นแทงทวยสามารถนำมารักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ โดยการนำพืชสมุนไพรมาใช้เพื่อหวังผลทางการรักษา โดยไม่ทราบรายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง อาจทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาที่เหมาะสม หากผู้ป่วยมะเร็งต้องการใช้ยาสมุนไพรเสริมการรักษา ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าเปลือกหรือรากของต้นแทงทวย สามารถรักษาโรคมะเร็งได้

 หน่วยงานที่ตรวจสอบ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


กำลังโหลดความคิดเห็น