xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! รพ.ศิริราชเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เด็กอายุ 5-11 ปี จาก 28-31 มี.ค. 65 เป็น 4 เม.ย. 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รพ.ศิริราชขอเรียนแจ้งเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แก่เด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ที่ได้รับเข็มที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2565 จากเดิมตามใบนัดคือระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 เปลี่ยนวันนัดใหม่เป็น วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00-14.00 น.


ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand เปิดเผยข้อมูลระบุรายละเอียดว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรพ.ศิริราชเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เด็กอายุ 5-11 ปี จาก 28-31 มี.ค. 65 เป็น 4 เม.ย. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

รพ.ศิริราช เลื่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี เข็มที่ 2 ตามที่บุตรของท่านได้มารับวัคซีนไฟเซอร์เด็ก อายุระหว่าง 5-11 ปี เข็มที่ 1 วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเรียนแจ้งการเลื่อนวันนัดหมายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 จากเดิมตามใบนัดคือระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 เปลี่ยนวันนัดใหม่เป็น วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 14.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอให้มารับวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/PR/ หรือโทร 0 2419 7646 – 50

หน่วยงานที่ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช
กำลังโหลดความคิดเห็น