xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง!น้ำลาย สามารถช่วยป้องกันฟันผุได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น้ำลายช่วยในการชะล้าง ลดการการติดของจุลินทรีย์ในช่องปาก ช่วยเจือจางกรดหรือทำหน้าที่เป็นสารบัฟเฟอร์ เพื่อช่วยควบคุมความเป็นกรดด่าง(pH)ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยในการคืนกลับของแร่ธาตุ กรณีเกิดรอยโรคฟันผุที่ชั้นเคลือบฟันแล้ว แต่ยังไม่ผุจนเป็นรู โดยแคลเซียมและฟอสเฟต ซึ่งเป็นองค์ประกอบในน้ำลาย จะซึมกลับไปซ่อมแซมผิวฟันส่วนรอยโรคฟันผุ

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องน้ำลาย สามารถช่วยป้องกันฟันผุได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

น้ำลายจะช่วยในการป้องกันฟันผุได้ ก็ต่อเมื่อต่อมน้ำลายต้องทำงานได้ปกติ ไม่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องรับประทานยาบางประเภท หรีอมีภาวะอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำลายหรืออัตราการไหลของน้ำลายลดลง ซึ่งบทบาทของน้ำลายที่ช่วยป้องกันฟันผุ

มีดังนี้
1. น้ำลายช่วยในการชะล้าง ลดการการติดของจุลินทรีย์ในช่องปาก
2. น้ำลายช่วยเจือจางกรดหรือทำหน้าที่เป็นสารบัฟเฟอร์ เพื่อช่วยควบคุมความเป็นกรดด่าง(pH)ในช่องปากให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ สภาพpHในช่องปากที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการละลายแร่ธาตุจากผิวฟัน
3.น้ำลายช่วยในการคืนกลับของแร่ธาตุ กรณีเกิดรอยโรคฟันผุที่ชั้นเคลือบฟันแล้ว แต่ยังไม่ผุจนเป็นรู โดยแคลเซียมและฟอสเฟต ซึ่งเป็นองค์ประกอบในน้ำลาย จะซึมกลับไปซ่อมแซมผิวฟันส่วนรอยโรคฟันผุ เมื่อสภาพในช่องปากมีความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามการที่ฟันผุนั้น เกิดจากการมีแป้งและน้ำตาลที่พบในอาหารติดค้างในซอกฟันหรือช่องปาก จุลินทรีย์ในช่องปากโดยเฉพาะ สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ (Streptococcus mutans) จะทำหน้าที่ย่อยแป้งและน้ำตาล จนเกิดกรดขึ้น ซึ่งกรดจะไปละลายแร่ธาตุจากผิวเคลือบฟัน ทำให้ฟันผุ

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ https://www.iod.go.th/ หรือโทร 02 5906000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กำลังโหลดความคิดเห็น