xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! กรมบัญชีกลาง จะใช้โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) คาดว่าจะเริ่มใช้งานในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 65 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ระบบ e-Payroll) ไปยังระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

วันนี้ (13 ธ.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง กรมบัญชีกลาง จะใช้โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 65 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ระบบ e-Payroll) ไปยังระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐสำหรับใช้สิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบําเหน็จบํานาญ (ระบบ e-Pension)

โดยผู้มีสิทธิ ได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด และผู้รับบำนาญ ต้องดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านช่องทางการตรวจสอบที่กรมบัญชีกลางจัดทำขึ้น 2 ช่องทาง คือทางเว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชัน
2. หากผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่ถูกต้องและ/หรือไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้ยื่นแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัด
ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิ สามารถดาวน์โหลด mobile app “CGD iHealthCare” และเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าของสิทธิเพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ www.cgd.go.th หรือ Call Center โทร. 02-270-6400

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น