xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! กทม. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน สำหรับเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 โดยนัดหมายการรับบริการวัคซีนตามช่องทางที่กำหนด

วันนี้ (21 พ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยรายละเอียดระบุข้อมูลว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารในประเด็นเรื่อง กทม. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายประกาศเดินหน้าเปิดประเทศแบบปลอดภัย (Smart Entry) เช่น มาตรการ SHA+ และ COVID Free Setting หรือการตรวจ ATK เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด

กรุงเทพมหานคร โดยพล.ต.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมอบนโยบายให้สำนักอนามัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 64 เพื่อให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ดังนี้

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก
เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ดังกล่าว สามารถรองรับผู้รับบริการได้ประมาณวันละ 2,000 คน/วัน โดยแบ่งช่องทางการรับวัคซีน 2 ช่องทาง ดังนี้

– ช่องทางที่ 1 เป็นการนัดหมายแบบองค์กร (Group vaccination) เช่น กลุ่มพนักงาน จากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงานจากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันจำนวนของผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ในลักษณะของการนัดหมายแบบองค์กร (Group vaccination) มียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 6,832 คน เป็นคนไทย จำนวน 3,152 คน และเป็นคนต่างชาติ อาทิ เมียนมา กัมพูชา และลาว จำนวน 3,680 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 18.00 น.)

– ช่องทางที่ 2 เป็นการนัดหมายผ่าน “แอป QueQ” สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 64 สำหรับกลุ่มนี้จะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 20 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
1. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ
2. เข้าแอปพลิเคชัน QueQ เลือก “บริการสาธารณะ”
3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง”
4. กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป
5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน

ทั้งนี้หลังจากเริ่มเปิดลงทะเบียนจองคิวนัดหมายผ่าน “แอป QueQ” มีผู้สนใจจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวนกว่า 300 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 11.00 น.) โดยระหว่างนี้ มีประชาชนทยอยเข้าระบบลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี และพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาแบบ Home School ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน ซึ่งเปิดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google form ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา กำหนดวันให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 64 เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. 64 โดยวันที่ 17 พ.ย. 64 เป็นวันแรกในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้แก่เด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form จำนวน 545 คน โดยมีคณะผู้บริหารสำนักอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร บริเวณอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

ทั้งนี้สำนักอนามัยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยนัดหมายการรับบริการวัคซีนตามช่องทางที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร 0-2221-2141-69

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น