xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! ล็อกดาวน์เพิ่ม 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา เริ่ม 20 ก.ค. 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ซึ่งปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง 13 จังหวัด เพิ่ม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ให้เริ่มล็อกดาวน์ 20 ก.ค. 64

วันนี้ (19 ก.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ล็อกดาวน์เพิ่ม 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา เริ่ม 20 ก.ค. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ได้กำหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเพิ่มจากเดิม 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้นเป็น 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

โดยทั้ง 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา จะต้องล็อกดาวน์เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/160/T_0006.PDF

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ‘ศูนย์ข้อมูล COVID-19’

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กำลังโหลดความคิดเห็น