xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! แบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการโจรกรรมข้อมูลและทรัพย์สินของประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีส่งต่อข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการโจรกรรมข้อมูลและทรัพย์สินของประชาชน ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด พร้อมทั้งขอยืนยันว่าช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Bumrungrad 1378 คือช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลฯ ต่อผู้ป่วยที่ปลอดภัย

วันนี้ (22 เม.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลระบุแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการโจรกรรมข้อมูลและทรัพย์สินของประชาชน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมสังคม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อมูลในช่องทางออนไลน์โดยอ้างถึงแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่ามีการโจรกรรมข้อมูลและทรัพย์สินของประชาชน ทางฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมสังคม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด พร้อมทั้งขอยืนยันว่าช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Bumrungrad 1378 คือช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลฯ ต่อผู้ป่วยที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ทางสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ทำการขอความร่วมมือให้ทำการจัดส่งแบบสำรวจความต้องการวัคซีนของผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลฯ จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ป่วยของเรา ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว โดยได้ทำผ่านช่องทางดังกล่าว ​อย่างไรก็ดี ได้มีคำสั่งจากทางการขอให้ระงับการจัดส่งแบบสำรวจ ทางโรงพยาบาลฯ จึงได้ดำเนินการปิดลิงก์โดยทันที โดยผู้ป่วยที่ทำการกรอกข้อมูลและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแล้ว ทางโรงพยาบาลฯ กำลังอยู่ในระหว่างการจัดส่งข้อมูลให้แก่ทางสำนักงานอนามัย และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นลำดับถัดไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จากฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมสังคม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bumrungrad.com หรือโทร. 02 066 8888

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Bumrungrad 1378 คือช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลฯ ต่อผู้ป่วยที่ปลอดภัย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมสังคม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


กำลังโหลดความคิดเห็น