xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากการหยุด-ปิดกิจการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน มีสถานประกอบการหลายประเภทได้รับผลกระทบจนต้องปิดหรือหยุดประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกันตนต้องหยุดงาน ซึ่งผู้ประกันตนมีสิทธิขอรับเงินกรณีว่างงานจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีสิทธิได้รับเงินกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

วันนี้ (20 เม.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากการหยุด-ปิดกิจการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน มีสถานประกอบการหลายประเภทได้รับผลกระทบจนต้องปิดหรือหยุดประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกันตนต้องหยุดงาน ซึ่งผู้ประกันตนมีสิทธิขอรับเงินกรณีว่างงานจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีสิทธิได้รับเงินกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ซึ่งผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง นำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด หรือกรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน) เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นำส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e-Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียนภายใน 3 วัน นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Service ใน www.sso.go.th

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...