xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทองใหม่ 2 รายการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ 2 รายการ เป็นการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง และการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วมีปัญหาหูหนวก ซึ่งสิทธิประโยชน์ใหม่ทั้ง 2 รายการนี้ จะเกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนำเด็ก ๆ เหล่านี้ไปสู่พัฒนาการที่ดี และจะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

วันนี้ (3 ก.พ.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทองใหม่ 2 รายการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ 2 รายการ เป็นการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง และการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วมีปัญหาหูหนวก ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและไม่สูญเสียโอกาสทางสังคม

โดย “รายการอุปกรณ์ประสาทหูเทียมชนิด Rechargeable” สำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่มีระดับการได้ยิน 90 dB ขึ้นไป และไม่เคยฝึกภาษามือ และตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ครอบคลุมการตรวจการได้ยิน 2 รายการ คือ 1. การตรวจคัดกรองด้วยการวัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน (OAE) โดยใช้เครื่องมือใช้วัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน เพื่อตรวจสอบการทำงานของเซลล์ประสาทว่าปกติหรือไม่ และ 2. การตรวจได้ยินระดับก้านสมองแบบคัดกรอง (A-ABR) เป็นการวัดคลื่นประสาทที่เกิดจากการตอบสนองด้วยเสียงกระตุ้น ซึ่งสิทธิประโยชน์ใหม่ทั้ง 2 รายการนี้ เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 นี้ ที่ สปสช. มุ่งมั่นมอบให้กับประชาชน เป็นความคุ้มครองคุณภาพชีวิตเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยิน ให้ได้รับการรักษาแรกเริ่มตั้งแต่ในช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนำเด็กๆ เหล่านี้ไปสู่พัฒนาการที่ดีและจะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทร. 02 1414000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


กำลังโหลดความคิดเห็น...