xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! ครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,500 บาท/เดือน และลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ เบื้องต้นได้พิจารณาเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน อีกทั้งยังมีการเห็นชอบให้ลดค่าไฟฟ้าทั้งในส่วนของครัวเรือน/กิจการขนาดเล็ก และลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 ในรอบบิลของเดือนก.พ. และ มี.ค. 64

วันนี้ (12 ม.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,500 บาท/เดือน และลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

วันนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ โดยเบื้องต้นได้มีการพิจารณาเงินเยียวยา จำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งได้ให้กระทรวงการคลัง เร่งจัดทำรายละเอียดเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของโควิด-19 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงขอพิจารณาให้การช่วยเหลือในช่วง 2 เดือนก่อน

และยังมีมาตรการลดค่าไฟฟ้าทั้งในส่วนของครัวเรือน/กิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่รอบบิลเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ซึ่งครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะงดเก็บค่าไฟฟ้า 90 หน่วยแรก ส่วนที่ใช้เกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ก็ให้ลดตามอัตราที่กำหนด สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ซึ่งไม่รวมหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก สำหรับค่าน้ำประปาลดลง ร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลา 2 เดือน คือรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 6182323


กำลังโหลดความคิดเห็น...