xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์เบอร์รี่ เอซีอี และ Vizumin ช่วยฟื้นฟูการมองเห็น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีมีการแนะนำผลิตภัณฑ์เบอร์รี่ เอซีอี และ Vizumin ช่วยฟื้นฟูการมองเห็น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์เบอร์รี่ เอซีอี และ Vizumin แสดงข้อมูลผลการสัมมนาทางการแพทย์ที่เป็นเท็จ และใช้ข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณที่ยังไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแอบอ้างชื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มีข้อมูลชื่อในฐานข้อมูลจากแพทยสภา

วันนี้ (6 ต.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์เบอร์รี่ เอซีอี และ Vizumin ช่วยฟื้นฟูการมองเห็น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีเว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เบอร์รี่ เอซีอี เลขสารบบอาหาร 11-1-06353-1-0392 และ Vizumin เลขสารบบอาหาร 11-1-24162-5-0009 ระบุสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให้ฟื้นฟูการมองเห็น และป้องกันโรคเกี่ยวกับตาได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวแสดงข้อมูลผลการสัมมนาทางการแพทย์ที่เป็นเท็จ และมีการใช้ข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณที่ยังไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังพบมีการแอบอ้างชื่อบุคลากรทางการแพทย์ ในตำแหน่งหัวหน้าทีมวิจัยเฉพาะด้านจากสถาบันจักษุวิทยา โดยกล่าวว่าเป็นผู้รับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่แท้จริงแล้วนั้น ไม่มีตำแหน่งทางการแพทย์ตามที่กล่าวอ้างในราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งชื่อแพทย์ตามที่กล่าวอ้างในเว็บไซต์ ไม่มีข้อมูลชื่อในฐานข้อมูลตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากเว็บไซต์ของแพทยสภา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอย้ำเตือนประชาชนว่าไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อใดสามารถรักษาหรือทำให้สายตาดีขึ้นได้ ขอให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางตา โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อย่าหลงเชื่อไปใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว อาจทำให้โรคตาที่เป็นอยู่มีความรุนแรงขึ้น อาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์เบอร์รี่ เอซีอี และ Vizumin แสดงข้อมูลผลการสัมมนาทางการแพทย์ที่เป็นเท็จ และใช้ข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณที่ยังไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแอบอ้างชื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มีข้อมูลชื่อในฐานข้อมูลจากแพทยสภา


กำลังโหลดความคิดเห็น...