xs
xsm
sm
md
lg

"วัดญาณเวศกวัน" ร่วมกับ "หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ" ชวนกัลยาณมิตร ร่วมกิจกรรมพิเศษออนไลน์ ในวันอาสาฬหบูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น