xs
xsm
sm
md
lg

วิธีเดินสายเมนทองแดงอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สายเมนทองแดง เป็นสายไฟที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้ากระแสหลักไปยังส่วนต่างๆ ของบ้าน อาคาร หรือสถานที่ต่างๆการเดินสายเมนทองแดงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งหากทำไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายเช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย
 
สายเมนทองแดง เป็นสายไฟที่สำคัญมากในระบบไฟฟ้า ทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าไปยังตู้ควบคุม (MDB) และปลั๊กไฟต่างๆ ทั่วบ้าน การเดินสายเมนทองแดงที่ถูกต้องและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มาเข้าในวิธีเดินสายเมนทองแดง ปัญหาที่มักพบและวิธีแก้ไขที่ถูกต้องได้ในบทความนี้
 
วิธีเดินสายเมนทองแดงอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 
1. เลือกขนาดสายเมนทองแดงให้เหมาะสม
ขนาดของสายเมนทองแดงจะต้องสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้อย่างเพียงพอ โดยทั่วไปจะใช้ขนาด 16 sq.mm. สำหรับบ้านขนาดทั่วไป
 
2. เลือกชนิดของสายเมนทองแดงให้เหมาะสม
มี 2 ชนิดหลัก คือ
1. สาย THW: เป็นสายไฟที่ทนความร้อนสูง เหมาะสำหรับเดินสายภายในอาคาร
2. สาย THWN: เป็นสายไฟที่ทนความร้อนสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ เหมาะสำหรับเดินสายภายนอกอาคาร
 
3. เตรียมอุปกรณ์
• คีมตัดสายไฟ
• คีมปอกสายไฟ
• เทปพันสายไฟ
• เทปยาง
• ท่อร้อยสายไฟ
 
4. เดินสายเมนทองแดง
• เริ่มต้นจากมิเตอร์ไฟฟ้า เดินสายเมนทองแดงไปยังตู้ควบคุม (MDB)
• ร้อยสายผ่านท่อร้อยสายไฟ
• ปอกสายไฟประมาณ 1.5 ซม.
• ต่อสายเมนทองแดงเข้ากับขั้วต่อในตู้ควบคุม (MDB)
• พันสายไฟด้วยเทปพันสายไฟ
• ตรวจสอบความแน่นของสายไฟ
 
5. ต่อสายไฟ
• ต่อสายไฟด้วยขั้วต่อสายไฟที่เหมาะสม
• พันสายไฟด้วยเทปพันสายไฟให้แน่นหนา
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟเปลือย
 
6. ทดสอบระบบไฟฟ้า
• เปิดสวิตซ์ไฟฟ้า
• ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าไหลผ่านสายเมนทองแดงหรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีไฟรั่วหรือไม่
 
ปัญหาที่พบเจอเกี่ยวกับสายเมนทองแดง
1. สายไฟร้อนเกินไป
สาเหตุ:
• ขนาดสายไฟไม่เหมาะสม รองรับกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
• สายไฟเก่า ชำรุด ฉนวนกันความร้อนเสื่อมสภาพ
• มีสิ่งกีดขวางระบายความร้อน
 
วิธีแก้ไข:
• เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
• เปลี่ยนสายไฟใหม่
• ตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวาง
 
2. ไฟฟ้าลัดวงจร
สาเหตุ:
• ฉนวนสายไฟชำรุด สายไฟเปลือย
• การต่อสายไฟที่ไม่ถูกต้อง
• อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
 
วิธีแก้ไข:
• ตรวจสอบและซ่อมแซมสายไฟที่ชำรุด
• ต่อสายไฟใหม่ให้ถูกต้อง
• เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด
 
3. ไฟตก
สาเหตุ:
• ขนาดสายไฟไม่เหมาะสม รองรับกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
• มีจุดต่อสายไฟจำนวนมาก
• ระบบไฟฟ้ามีปัญห
 
วิธีแก้ไข:
• เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
• ลดจำนวนจุดต่อสายไฟ
• ปรึกษาช่างไฟฟ้าเพื่อแก้ไขระบบไฟฟ้า
 
ข้อควรระวัง

• เลือกขนาดสายให้เหมาะสมกับการใช้งาน
• เลือกชนิดของสายให้เหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน
• ปอกสายไฟให้มีความยาวที่พอเหมาะ
• พันสายไฟด้วยเทปพันสายไฟอย่างแน่นหนา
• ตรวจสอบความแน่นของสายไฟ
• ทดสอบระบบไฟฟ้าก่อนใช้งาน
 
การเดินสายเมนทองแดง ควรทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ เพื่อความปลอดภัย บทความนี้ เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และปรึกษาช่างไฟฟ้าก่อนเพื่อความปลอดภัยกำลังโหลดความคิดเห็น