xs
xsm
sm
md
lg

โครงการตลาดนัดลับสมอง “สาธิตและ WORKSHOP การเลือกและใส่หมวกกันน็อคอย่างถูกวิธี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถิติการเสียชีวิตของเด็กอายุ 1-14 ปี จากอุบัติเหตุและความรุนแรง มีจำนวนถึง 32,297 ราย โดย สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กมาจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ และรายงานจากมูลนิธิไทยโรดส์พบว่า ในกลุ่มผู้โดยสารเด็ก มีเด็กเพียง 7% นั้นที่สวมหมวกนิรภัย ส่วนที่เหลืออีก 93% นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการโดยสาร รถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (NICFD) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ได้เล็งเห็นความสำคัญของสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กจากการไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการตลาดนัดลับสมอง เรื่อง “สาธิตและ WORKSHOP การเลือกและใส่หมวกกันน็อคอย่างถูกวิธี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆ เห็นความสำคัญของการสวมใส่หมวกนิรภัย และมีวิธีการเลือกใช้ สวมใส่ รวมทั้งรู้จักวิธีการรักษาหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี โดยดำเนินการจัดโครงการนี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการตอบรับจากเด็ก ๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ก็ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและศึกษาแนวทางการป้องกันอย่างถูกวิธีไปพร้อม ๆ กับบุตรหลานของตนเอง

นอกจากการส่งมอบหมวกกันน็อกให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนแล้ว เด็ก ๆ ทุกคน ยังได้รับความรู้และความสนุกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เห็นความสำคัญของหมวกกันน็อกที่ได้รับในครั้งนี้ เมื่อนำไปใช้งานจะสามารถช่วยปกป้องสมองไม่ให้บาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ หลังจากนั้นก็ชักชวนเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม เรียนรู้วิธีเลือกหมวกกันน็อก นอกจากที่เหมาะสมกับตัวเองแล้ว ยังต้องสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 369-2557) ที่แสดงถึงมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้งาน

หลังจากนั้นเด็ก ๆ ได้เริ่มทดลองสวมหมวกกันน็อก ไปทีละขั้นตอนโดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนจะร่วมกันทดสอบการสวมหมวกกันน๊อก ผ่านกิจกรรม “ก้ม-หงาย-ซ้าย-ขวา-กระโดด” พร้อมกับสอดแทรกวิธีดูแลรักษาหมวกกันน็อกอย่างถูกวิธีอีกด้วย

ในโอกาสนี้ นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา ได้มอบหมายให้ นางยุพา ทองสัมฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา กล่าวถึงโครงการฯ ดังกล่าว มีใจความสำคัญว่า เทศบาลตำบลศาลายา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับภารกิจเรื่องการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยมาโดยตลอด นอกจากการออกแบบและจัดสร้างอาคารสถานที่การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยแล้ว ทางหน่วยงานของเรา ยังคำนึงถึงการเดินทางของเด็กปฐมวัยที่มาใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลศาลายา ก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

โครงการตลาดนัดลับสมอง เรื่องสาธิตและ WORK SHOP การเลือกและใส่หมวกนิรภัยเด็กกันน๊อคอย่างถูกวิธี จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ต้องการให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความสำคัญของการสวมใส่หมวกกันน๊อคในเด็ก ซึ่งต้องเป็นการสวมใส่อย่างถูกวิธีและมีคุณภาพด้วย เพราะเด็กเล็กต้องคำนึงถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้าน ต้องขอขอบคุณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (NICED) และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและประกอบการสังคม และคณะวิทยากรทุกท่าน เป็นอย่างสูง

ที่มอบโอกาสให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลายา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ และมีประโยชน์ต่อเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมากในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าผลจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถลดความเสี่ยงอันตรายจากการโดยสาร รถจักรยานยนต์ของเด็กปฐมวัย ทั้งจากการมาใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ตลอดจนถึงการเดินทางในชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างแน่นอน

กำลังโหลดความคิดเห็น