xs
xsm
sm
md
lg

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ชูศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรม เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าสร้างรายได้สู่ชุมชน จากผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมจากผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จัดงาน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรมจุดดำเนินการที่ 2รุ่นที่ 2จังหวัดสงขลา” โดยมี นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชนเป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานพบกับกิจกรรมการให้คำปรึกษา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรม งานครั้งนี้มีเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงาน อาทิ พัฒนาการจังหวัดในโซนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยและงานหัตถกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และโซนภาคใต้กว่า 100 คนร่วมในพิธีฯ และได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ นายภูภวิศกฤต พลนารา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น, ดร.ศรินดาจามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและพัฒนาผ้าไทย, อาจารย์ดร.ณพงศ หอมแย้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น, อาจารย์ดร.ณัฐวรรธน์วิวัฒน์ กิจภูวดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายช่องทางการตลาด, นางสาวศรุดา กันทวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมัดย้อม, อาจารย์ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใย และการย้อมสีธรรมชาติ (BCG) ร่วมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยและงานหัตกรรม ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปา จังหวัดสงขลา

กำลังโหลดความคิดเห็น