xs
xsm
sm
md
lg

มรภ.กลุ่มภูมิภาคตะวันตก ร่วมออกบูธนิทรรศการ   ในงาน TISTR and Friends 2023 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำทีมคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ในงาน“TISTR and Friends 2023” จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

โดย ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล กล่าวว่า “ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีผลงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการมากมาย ในงานนี้ เราได้มาร่วมงานในฐานะพันธมิตรของวว. จึงได้นำเสนอผลงานที่ทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อาทิ  การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน กินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ภูมิภาคตะวันตก โดยการสนับสนุนทุนโดยสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการและสารปนเปื้อนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำกุหลาบ น้ำมะพร้าว  น้ำยำส้มโอ น้ำพริกหอยลาย เป็นต้น

นอกจากนี้ทาง มรภ.กลุ่มภูมิภาคตะวันตก มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพการผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจัดการการขนส่งและกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ของสินค้าชุมชน กับหน่วยงานอื่นๆ   อาทิ แผนงานการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของภูมิภาคตะวันตก (Western SAFE PARK) สนับสนุนทุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สวก. งานนี้เป็นการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ซึ่งเป็นการดำเนินงานพัฒนายกระดับศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น รวมถึงการจัดการการขนส่งและการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ของสินค้าชุมชนให้ผู้ประกอบการ  เรียกว่าเป็นการพัฒนาในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมครบวงจรค่ะ

โครงการโดยส่วนใหญ่แม้จะได้มาตรฐานการผลิตและยังได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงาน แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกในปัจจุบัน ยังคงต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ก้าวต่อก้าวได้อย่างมั่นคงและต่อยอดเป็นธุรกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

บุคลากรและคณาจารย์ทุกท่านที่ลงพื้นที่ในชุมชนได้อุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคมมีความรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง ไปช่วยชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและขอเป็นฟันเฟืองส่วนเล็กๆที่ช่วยในการผลักดันชุมชนให้มีมาตราฐานในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนเพื่อเป็นแกนสำคัญในการนำพาประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป” 

ติดตามดูงานวิจัยการพัฒนาผู้ประกอบและชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ได้ที่ เวปไซต์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบุรี และ สถาบันวิจัยฯ มรภ.นครปฐม

กำลังโหลดความคิดเห็น