xs
xsm
sm
md
lg

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดตัว “PMK Smart Application” เพื่ออำนวยความสะดวกและลดการคับคั่งของผู้มารับบริการทางการแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครบรอบปีที่ 70 ในปีพุทธศักราช 2566 นี้ พลตรีธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดการคับคั่งของผู้มารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในชื่อโครงการ “PMK Smart Application” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับนโยบายจากกองทัพบกที่ต้องการนำความเจริญและความทันสมัยทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงนำระบบสารสนเทศนั้นมาพัฒนาระบบการนัดหมาย การแจ้งคิวการตรวจ คิวการรับยา การตรวจสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแจ้งผลตรวจทางรังสีวิทยาของผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ PMK Smart Application ยังเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มารับบริการโดยสามารถชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางการชำระเงินใน application นอกเหนือจากการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ชำระเงินและตู้ KIOS ที่มีอยู่เดิม เป็นการเพิ่มทางเลือกของการชำระเงินอีกทางหนึ่ง เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกยุคที่มีการพัฒนาโซเชียลมีเดีย มาให้ความสะดวกในชีวิตประจำวัน ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการทราบถึงวิธีการเข้าถึง PMK Smart Application นี้โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินนักร้อง (แอ็ค โชคชัยจาก The Golden Song เวทีเพลงเพราะ) นางงามและ Brand Ambassador ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทุกระดับ ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ผลักดันโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการมอบของขวัญพิเศษเนื่องในวันแห่งความรัก และในโอกาสที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก้าวสู่ทศวรรษที่8 ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะได้แถลงเกี่ยวกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น หุ่นยนต์จัดยา การผลักดัน Telemedicine เพื่อผู้ป่วยที่บ้านและการนำร่องพัฒนาระบบ Smart IPD ในการดูแลผู้ป่วยใน เพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งประกอบด้วย ทหาร ครอบครัวและประชาชนชาวไทยสืบไป

กำลังโหลดความคิดเห็น