xs
xsm
sm
md
lg

บี.กริม – แคเรียร์ : 60 ปี แห่งความผูกพัน สององค์กรนักบุกเบิก ที่มีปรัชญา ค่านิยม จริยธรรม สอดประสานกันอย่างแนบแน่น มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ตั้งเป้าหมาย ที่แม้แต่ตัวคุณเอง ก็ไม่รู้ว่า จะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไร แต่ที่สำคัญ สิ่งนั้นต้องสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม” ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม บอกเล่าถึงสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี สะท้อนความหมาย ที่ทำให้ บี.กริม และ แคเรียร์ ต่างเป็นทั้งผู้ริเริ่มสิ่งใหม่และเป็นทั้งนักพัฒนา ที่มีปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ค่านิยมองค์กร และจริยธรรมที่สอดประสานกันอย่างแนบแน่น พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคมมากว่าศตวรรษ 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ชวนนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลาว่า “บี.กริม และ แคเรียร์ ต่างมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ทั้งสองบริษัทมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือ ความตั้งใจที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น บี.กริม ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 144 ปีแล้ว โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2421 เปิดธุรกิจร้านขายยาชื่อ สยามดิสเปนซารี ที่นำยาสมัยใหม่ตำรับยุโรปมาสู่สยามประเทศเพื่อช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชน และร่วมเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยด้วยการขุดคลองรังสิตความยาว 1,500 กิโลเมตร นับเป็นระบบชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น รวมถึงการได้รับใบอนุญาตให้วางระบบโทรเลขครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดถึงปัจจุบันด้วยการขยายขอบเขตไปยังหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เราร่วมมือกับ แคเรียร์ ส่งมอบเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดให้คนไทยมาถึง 60 ปี และได้รับความไว้วางจากใจจากลูกค้าทุกกลุ่มตลอดมา”

นายอดิศักดิ์ รัมมณีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เป็นเวลาถึง 120 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 ที่ วิลลิส แคเรียร์ วิศวกรชาวอเมริกัน ได้คิดค้นเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกได้สำเร็จ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น ‘บิดาแห่งเครื่องปรับอากาศ’ และยังสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องฟอกอากาศและเพิ่มความชื้นในอากาศ ไปจนถึงเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์หรือเครื่องทำน้ำเย็น โดยได้ขยายธุรกิจมายังประเทศไทย มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแคเรียร์เครื่องแรกที่ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงภาพยนตร์ที่ติดเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน แคเรียร์ ยังคงพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาวิเคราะห์ตลาดและออกแบบแผนงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอัจฉริยะและระบบนิเวศอัจฉริยะอื่นๆ ที่กำลังขยายตัวมากขึ้น และสิ่งสำคัญ คือ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด”

“ความสัมพันธ์ของบี.กริม และ แคเรียร์ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณลุงเฮอร์เบิร์ต ลิงค์ ที่มองว่าควรมีนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาอากาศที่ร้อนอบอ้าวของเมืองไทย จึงได้ติดต่อไปยังแคเรียร์ สหรัฐอเมริกา ในนามของบริษัท บี.กริมแอนโก จำกัด และได้รับสิทธิจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์แคเรียร์ รวมถึงได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งแอร์แคเรียร์ภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และท้องฟ้าจำลอง ต่อมาได้ร่วมทุนกับ แคเรียร์ คอร์เปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา จัดตั้ง บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการระบบทำความเย็น ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กตามครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทย ปัจจุบัน บี.กริม ได้รวบรวมนวัตกรรมจาก แคเรียร์ และทุกบริษัทภายในเครือ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT มาใช้พัฒนาโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดี (Energy-efficient and Healthy Living Solution) เช่น ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน พร้อมด้วยระบบกำจัดเชื้อโรคที่สามารถป้องกัน PM 2.5 และ COVID-19 พร้อมทั้งพัฒนาระบบอื่นๆ เช่น ระบบคอลเซ็นเตอร์ซึ่งสามารถรวบรวมและจัดการคำขอรับบริการจากหลากหลายช่องทาง (Omni channel) เข้ากับฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้การบริการและติดตามงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และการพัฒนาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) สำหรับเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวเสริม

นายวรเศรษฐ์ ตันติศิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บี.กริม และ แคเรียร์ นอกจากประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแล้ว เรายังส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ด้วยการผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างฝีมือในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสถาบันต่างๆ ในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในอนาคต ต่อไป สะท้อน Pioneering Spirit ของทั้ง บี.กริม และ แคเรียร์ ที่ต่างให้ความสำคัญกับลูกค้าและคู่ค้า ควบคู่การพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ประเทศไทยมีองค์กรมากมายที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป แต่ บี.กริม - แคเรียร์ ยังคงหนักแน่นกับปณิธานที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคมไทย พร้อมก้าวไปสู่บริบททุกยุคทุกสมัยได้อย่างแท้จริง 

เส้นทางความผูกพัน 60 ปี บี.กริม – แคเรียร์
พ.ศ. 2445 (1902 = 120 ปี)
‘วิลลิส แคเรียร์’ (Willis Haviland Carrier) วิศวกรชาวอเมริกัน วัย 25 ปี ได้คิดค้น ‘เครื่องปรับอากาศ’ เครื่องแรกของโลก ณ โรงพิมพ์ Sackett & Wilhelms ในมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสิ่งประดิษฐ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังแก้ปัญหาความชื้นสะสมในโรงพิมพ์ ซึ่งสร้างปัญหากับสิ่งพิมพ์ จึงเกิดไอเดียในการสร้างเครื่องลดความชื้นในอากาศ และเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกทำให้ ‘วิลลิส แคเรียร์’ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งเครื่องปรับอากาศ” โดยนิตยสารไทมส์ (Times  Magazine) ยกย่องให้ วิลลิส แคเรียร์ เป็น “บุคคลเปลี่ยนโลก” เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหลายๆ ท่าน

พ.ศ. 2458 (1915 = 107 ปี)
วิลลิส แคเรียร์ ก่อตั้งบริษัท Carrier Engineering Corporation ร่วมกับวิศวกรอีก 6 คน ผลิตเครื่องปรับอากาศ จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “Carrier” จนประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ. 2474 (1931= 91 ปี)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปและเสด็จเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ แคเรียร์ คอร์ปอเรชัน (Carrier Corporation) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2474 (1931= 91 ปี)
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ เครื่องแรกของประเทศไทย ได้รับการติดตั้งที่ ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวง ตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นโรงภาพยนตร์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 และเปิดฉายภาพยนตร์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476

พ.ศ. 2505 (1962 = 60 ปี)
นาย เฮอร์เบิร์ต ลิงค์ (คุณลุงของ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์ แคเรียร์ นับเป็นเกียรติอย่างสูงของ บี.กริม ที่ได้รับเลือกให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง รวมถึงภายในท้องฟ้าจำลองที่ไม่เพียงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แต่ยังมีโปรเจคเตอร์จาก Carl Zeiss ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือของ บี.กริม อีกด้วย

พ.ศ. 2505 (1962 = 60 ปี)
บริษัท บี.กริมแอนโก จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ 
พ.ศ. 2512 (1969 = 53 ปี)
บี.กริม เริ่มผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย ตามใบอนุญาตผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ แคเรียร์ 

พ.ศ. 2527 (1984 = 38 ปี)
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม พัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจร่วมลงทุนกับ Carrier Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้ง บริษัท กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

พ.ศ. 2533 (1990 = 32 ปี)
บริษัท กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านเครื่องปรับอากาศที่ทันสมัยในประเทศไทย 

พ.ศ. 2547 (2004 = 18 ปี)
ได้รับการรับรองระดับบรอนซ์ จากการมียอดขายบรรลุเป้าหมายเติบโต 30% (ACE: Achieving Competitive Excellence)

พ.ศ. 2551 (2008 = 14 ปี)
ขยายธุรกิจต่อยอดด้วยการจำหน่ายอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ได้รับการรับรองระดับซิลเวอร์ จากการมียอดขายบรรลุเป้าหมาย (ACE: Achieving Competitive Excellence) 

พ.ศ. 2555 (2012 = 10 ปี)
แคเรียร์ (ประเทศไทย) และ บี.กริม ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปี ในการเป็นพันธมิตรดำเนินธุรกิจร่วมกัน

พ.ศ. 2556 (2013 = 9 ปี)
แคเรียร์ (ประเทศไทย) จัดตั้ง บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นการบริหารจัดการ และพัฒนาทั้งตลาดที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พ.ศ. 2564 (2021)
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่คิดค้นออกแบบเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น Color Smart ดีไซน์โดดเด่นด้วยหน้ากากผ้า Magic Color ช่วยสร้างบรรยากาศการตกแต่งห้องให้พิเศษยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2565 (2022)
แคเรียร์ (ประเทศไทย) เป็นแบรนด์เครื่องปรับอากาศเพียงรายเดียว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมสินค้า “2021 Product Innovation Awards”  ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า “กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ” จัดขึ้นโดย นิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสินค้าที่ได้รับรางวัล คือ เครื่องปรับอากาศแคเรียร์แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น Color Smart ซึ่งมีนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนดีไซน์เครื่องปรับอากาศได้ด้วยหน้ากากผ้า (Magic Mask)

พ.ศ. 2565 (2022)
ฉลองครบรอบ 60 ปี บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กำลังโหลดความคิดเห็น