xs
xsm
sm
md
lg

ไขปริศนา The truth will set you free! จากปาก "โบ ทีเค" ใครทำบาปอะไร?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น่าจะกลายเป็นประโยคที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้สำหรับ The truth will set you free! ประโยคปิดท้ายจากการให้สัมภาษณ์ของนักร้องหญิง "โบ สุรัตนาวี สุวิพร" หนึ่งในสมาชิกคู่ดูโอ้ดังยุค 90 "ไทรอัมพ์ส คิงดอม" ต่อการเสียชีวิตของเพื่อนนักแสดงหญิง "แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์"

สำหรับประโยคดังกล่าวนั้นก็มาจากข้อความในไบเบิลที่พระเยซูได้ตอบคำถามนักบุญจอห์นตามวารสารคำบอกเล่าที่ 8:32. “And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.” ซึ่งในฉบับคาทอลิกแปลว่า "ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” ขณะที่โปรเตสแตนต์ แปลว่า “สัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท”

โดยในวารสารคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น 14:6 ยังได้ระบุถึง "ความจริง" ว่า "พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นความจริง" และในยอห์น 17:17 ระบุว่า "พระเยซูยังตรัสว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงของพระเจ้า"

ฉะนั้นโดยรวมจึงหมายความว่าหากมีความเชื่อในพระองค์และคำสอนของพระองค์(ซึ่งเป็นความจริง) แล้วก็จะทำให้คนๆ นั้นเป็นอิสระนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประโยค The truth will set you free ได้ถูกหยิบมาใช้บ่อยมากในต่างกรรมต่างวาระไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของการเรียกร้องทางการเมือง

ทั้งๆ ที่ในบริบทและความหมายของคำว่า free (อิสระ) ตามที่ระบุไว้ได้เชื่อมโยงไปถึงคำกล่าวของพระเยซูที่ว่า "คนที่ทำบาปย่อมตกเป็นทาสของบาปที่ว่า" เพราะฉะนั้นคำว่า "อิสระ" ในที่นี้จึงหมายถึงการ "หลุดพ้น" และเป็นการหลุดพ้นใน "บาป" ที่คนๆ นั้นสร้างขึ้นมานั่นเอง

ส่วนใคร? จะมีบาปอะไร? จนนักร้องหญิงต้องพูดประโยค The truth will set you free! ออกมา คำตอบน่าจะอยู่ในคำให้การของเธอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองกำลังโหลดความคิดเห็น