xs
xsm
sm
md
lg

“โรงงานไพ่” มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากวิสัยทัศน์ของ “โรงงานไพ่” เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ และพันธกิจของ “โรงงานไพ่” 5 ข้อ คือ

1. พัฒนาองค์กรและปรับภาพลักษณ์เพื่อมุ่งสู่การให้บริการผลิตรูปแบบ Digital Printing Solution
2. ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภทเพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
3. ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ
4. ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไพ่เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่งการตลาดไพ่ภายในประเทศ
5. บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ดี

โดยตามยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ คือ
1. การยกบทบาทสู่ Digital Security Printing Solution รองรับการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
2. บริหารตลาดสิ่งพิมพ์ Digital Solution ในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. สร้างความโดดเด่นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไพ่
4. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. สื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

โดย “นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม” ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กล่าวว่า ในปี 2561 โรงงานไพ่ จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 200 กว่าล้านบาท หลังจากปี 2561-2562 เป็นปีที่ได้เปิดตลาดในเรื่องของ Security Printing ในการทำเครื่องหมายการเสียภาษีของสรรพสามิต ซึ่งในปี 2562 สามารถมีรายได้อยู่ประมาณ 500 กว่าล้านบาท เป็นกำไร 200 ล้านบาท ซึ่งในปีดังกล่าวสามารถส่งให้คลัง ได้ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่เคยขาดทุน

ส่วนปี 2563 -2564 โรงงานไพ่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การผลิตไพ่น้อยลง และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีใช้น้อยลง ไม่ว่าจะเป็นยาเส้น และเครื่องดื่มต่างๆ ได้รับผลกระทบ แต่ทั้งนี้โรงงานไพ่ ก็ยังมีผลกำไรอยู่ โดยล่าสุดสามารถส่งเงินให้คลัง 70 กว่าล้านบาท

ปัจจุบันทางสภาพัฒน์ ได้อนุมัติให้โรงงานไพ่ดำเนินการขยายโรงงานในการผลิตและหวังว่าภายใน 2 ปีนี้ จะสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น 600 – 700 ล้านบาทต่อปี

เพราะฉะนั้น สิ่งที่คาดหวังไว้ในอนาคตอันใกล้ คือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิตนี้ สามารถที่จะดำเนินการผลิตและสามารถจำหน่ายได้ เพื่อจะให้เกิดรายได้เข้าสู่โรงงานไพ่ ซึ่งผลกำไรทั้งหมด 80 เปอร์เซ็นต์ จะส่งให้กระทรวงการคลังนำไปพัฒนาประเทศต่อไป

ด้าน “นายณัฐกร อุเทนสุต” ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ประธานคณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้กล่าวถึงทิศทางการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิตกับโรงงานไพ่ ซึ่งอยากส่งเสริมให้มีการผลิตไพ่ในจำนวนที่เยอะขึ้น แม้จะมีข้อกังวลว่าการผลิตไพ่ออกมาเยอะขึ้นแล้วจะเอาไปทำอะไร เพราะส่วนใหญ่จะนำไปเล่นการพนัน ซึ่งถามว่ากังวลถึงผลกระทบกับสังคมหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่ากังวลอยู่แล้ว แต่ในเมื่อประเทศไทย ไม่สามารถเปิดคาสิโน จึงอยากส่งเสริมให้ขายกับประเทศเพื่อนบ้าน

และอีกเรื่องที่อยากส่งเสริมคือเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยเน้นถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเครื่องอินแทคกลิโอ เครื่องพิมพ์นูน ที่จะนำมาใช้ในอนาคต และมั่นใจเราจะเป็นที่หนึ่งเรื่องของสิ่งพิมพ์ในอนาคต

วันนี้นอกจากโรงงานไพ่จะผลิตไพ่แล้ว ยังมีการผลิตแสตมป์ของกรมสรรพสามิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นแสตมป์สุรา แสตมป์ยาสูบ แสตมป์ที่ใช้ในเครื่องดื่ม แสตมป์น้ำพืชผักผลไม้ โดยในวันนี้โรงงานไพ่สามารถพิมพ์สินค้าต่างๆ ได้หลายรูปแบบ นอกเหนือจากการพิมพ์ไพ่เท่านั้น

ซึ่งภายหลังโควิด-19 จะมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับรูปแบบใหม่ ไม่ใช่เฉพาะไพ่

และในที่สุด เชื่อว่าจะทำให้โรงงานไพ่ เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในประเทศได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้กำลังโหลดความคิดเห็น