xs
xsm
sm
md
lg

ข้าวหอมมะลิไทยไปทั่วโลก “จุรินทร์” มอบ 33 รางวัล เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พร้อม MOU ช่วยเกษตรกร ราคานำตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานร่วมมอบรางวัลการประกวดข้าวเปลือกหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2563/64 ครั้งที่ 39 การประกวดข้าวสารถุงคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดยจุรินทร์ กล่าวว่า “รัฐบาลมีนโยบายที่จะเข้าไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวคุณภาพโดยต่อเนื่อง ประการที่หนึ่ง คือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด เป็นนโยบายที่เป็นหลักประกันชัดเจนว่ายามใดที่ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ รัฐบาลมีหลักประกันรายได้ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท หากราคาต่ำกว่ารายได้ที่ประกันจะมีเงินส่วนต่างเพื่อมาเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้า ทำให้เกษตรกรมีรายได้รวมเป็น 10,000 บาท ตามรายได้ที่ประกัน ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15,000 บาท เป็นต้น ต้องการให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังชีพอยู่ได้และไม่ต้องเลิกอาชีพนี้ไปทำอย่างอื่น แต่ขอให้ท่านปลูกข้าวที่มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ประการที่สอง นโยบายการส่งเสริมการส่งออกข้าว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและภาคเอกชน จะเป็นหัวเรือหลักหาตลาดในต่างประเทศและส่งออกข้าว เดือนกันยายนปีนี้ ข้าวหอมมะลิส่งออกได้ 90,600 ตัน ซึ่งตัวเลขเริ่มดีขึ้น เพราะครึ่งปีแรกราคาเราสู้ไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะค่าเงินบาทแข็งมาก
ทำให้ประเทศผู้ซื้อมาซื้อข้าวคู่แข่งมีราคาถูกกว่า วันนี้ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนทำให้ประเทศผู้ซื้อมีความรู้สึกว่าราคาของเราถูกลงสามารถสู้ราคาคู่แข่งได้ คนก็หันมาซื้อข้าวของเรามากขึ้นเพราะมั่นใจคุณภาพของข้าวเรามากกว่า เดือนกันยายนส่งออกข้าวหอมมะลิ + 45.76% ดีในหลายตลาด เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์และจีน เป็นต้น และปลายปีคาดว่าจะดีขึ้นอีก ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมการส่งออกข้าวและที่สำคัญที่สุด ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวเกิดขึ้นและผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว”

และผู้ชนะการประกวดประเภทเกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ 1. นางสุดสดา ซองศิริ จ.นครพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. นายฐาปกรณ์ เปดี จ.หนองบัวลำภู รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3. นางเยี่ยม พรมยา จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และยังมีรางวัลชมเชยอีก 15 รางวัล สำหรับผู้ชนะประเภทสถาบันเกษตรกร ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิงาม 105 จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ 3. กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลชุมภูพร จ.บึงกาฬ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

กำลังโหลดความคิดเห็น