xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รุดช่วยเหลือเด็ก 2 ราย ครอบครัวยากจน จ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพ พร้อมแนะนำการเลี้ยงดูเด็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีเด็กหญิง 1 ราย อายุ 12 ปี และเด็กชาย 1 ราย อายุ 3 เดือน ครอบครัวยากจน ประสบปัญหาทางสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือแล้ว

โดยให้คำปรึกษา แนะนำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ในการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พร้อมให้กำลังใจกับครอบครัว โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 2 ครอบครัว รวมถึงประสานหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเคร่งครัด

ความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยนายสมมาตร วิสุทธิวงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวง พม., เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานปกครองในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

กำลังโหลดความคิดเห็น...