xs
xsm
sm
md
lg

กินอิ่ม นอนอุ่น!! กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดให้คนไร้บ้านแบบไม่บังคับ พบ 108 ราย สมัครใจเข้าที่พัก 4 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตั้งแต่ 20.30 ถึงเวลา 22:30 น ของวันที่ 21 ก.ค. 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้บ้าน จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1. บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง จุดที่ 2 บริเวณถนนราชดำเนิน และจุดที่ 3 บริเวณอนุสาวรีย์ชัย ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ให้คำแนะนำ เชิญชวนการเข้ารับบริการด้านที่อยู่อาศัย ด้านอาหารและสุขอนามัย ด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ มอบเครื่องใช้เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

รวมทั้งพูดคุยสร้างสัมพันธภาพ สอบถามความต้องการ พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนการช่วยเหลือตามกระบวนการ โดยผลจากการลงพื้นที่พบกลุ่มคนเปราะบาง รวมทั้งผู้สูงอายุ ในจำนวนคนไร้บ้าน 108 รายสมัครใจเข้ารับบริการจำนวน 4 ราย

ทั้งนี้ เป็นนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อจับมือทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับกระทรวง พม. โดยนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มอบหมายนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดี พส. นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (กคส.) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพ เจ้าหน้าที่ และ กทม.

กำลังโหลดความคิดเห็น...