xs
xsm
sm
md
lg

“WEDO Young Talent Hell Day 2021” Talent แบบไหนที่องค์กรยุค Zero to One ต้องการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในยุค disruption ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปภายใต้เทรนด์ new normal หรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย ธุรกิจใหญ่เล็กจึงต้องสามารถเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างเท่าทันและลึกซึ้ง จนสามารถ reinvent องค์กรปัจจุบันให้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ ๆ ได้อย่าง ทันยุค ทันการ และ ทันคู่แข่ง เราเรียกธุรกิจในยุคนี้ ที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่อยู่ตลอดเวลา ว่าเป็นธุรกิจยุค ‘Zero to One’ ยุคของการกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ ด้วยคำถามที่ว่า ‘ลูกค้าต้องการอะไร และเราควรเปลี่ยนไปทำสินค้าและบริการอะไร ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุด’

WEDO คือ องค์กรด้านนวัตกรรมน้องใหม่ ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาธุรกิจใหม่ของ SCG ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เราเป็นทีมเล็กกับ passion ใหญ่ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนไทย และประเทศไทยไปสู่ New Economies ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

มองหาคนที่ ใช่ ไม่ใช่เพียงคนที่เก่ง’ Talent ยุคใหม่คือปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรยุค Zero to One
ปัจจัยที่สำคัญในความสำเร็จของธุรกิจยุค Zero to One คือ ‘บุคลากรรูปแบบใหม่’ ที่มี talent อันเหมาะสม ที่ไม่เพียงแค่ ‘เก่ง’ แต่เป็นคนที่มี passion ในการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มี mindset ที่สอดคล้องกับงานแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่มีโจทย์หรือขั้นตอนที่ชัดเจนวางไว้ให้ ที่ไม่กลัวที่จะลองและล้มเหลว ที่มี skillset อันจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้ disruptive เทคโนโลยี เป็นคนที่ไม่เพียงรู้ลึก แต่รู้รอบ ในแบบ T-Shape และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในทุกสิ่งที่ทำ มี Entrepreneurial Mindset คำถามที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรรวมทั้ง WEDO ก็คือ ‘เราจะหา talent เหล่านี้ได้จากที่ไหน และเราจะทดสอบ passion mindset และ skillset ดังกล่าวได้อย่างไร ?’

Hell Day 2021 กิจกรรมช่วยค้นหา talent ยุคใหม่ Hell Day คือการเฟ้นหาน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาจำนวน 50 คนเข้าร่วมโครงการ WEDO Young Talent Program น้อง ๆ ที่ WEDO มองว่ามี passion มี mindset และมีศักยภาพที่จะสามารถ groom และ coach ให้เป็น talent ยุคใหม่แบบที่ต้องการได้ โดยจะต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถฟันฝ่าความท้าทายและความกดดันของการทำงานด้านนวัตกรรมได้โดยไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อน กล้าลองตีโจทย์แบบ moonshot ที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้ โดยโฟกัสที่โอกาสมากกว่าความล้มเหลว เป็นคนที่มี growth mindset

ให้ความสำคัญกับ EQ มากกว่า IQ ในยุค Zero to One’ที่สำคัญเรามองหาคนที่ ‘ใช่’ ไม่ใช่เพียงคนที่ ‘เก่ง’ เราไม่ต้องการคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วแบบ expert mindset หรือคนที่เก่งคนเดียวแบบ one man show เรามองหาคนที่ well balanced ที่มีทั้ง Creative Thinking และ Critical Thinking คนที่อยาก รู้รอบ พอ ๆ กับรู้ลึก คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ดีทั้งในบทบาทของ leader และ team player คนที่เป็นทั้ง Story Teller และ Empathizer นอกจากนั้นยังต้องเป็นคนที่สามารถทำงานได้ดีภายใต้อุปสรรคและความกดดัน และยังเป็นคนที่มี Emotional Maturity สูง เราให้ความสำคัญกับ EQ มากกว่า IQ ในยุค Zero to One

กิจกรรม Hell Day จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบสิ่งต่าง ๆ ที่เรามองหาในตัวน้อง ๆ กว่า 700 คนจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ เป็นการ audition ผ่านแพลตฟอร์ม online ที่เข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมงแบบ nonstop ประกอบด้วยบททดสอบทั้งเชิงเดี่ยว และเชิงกลุ่มในรูปแบบ hackathons และกิจกรรมคู่ขนานอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความกดดัน ความลังเลและความสับสนให้กับน้อง ๆ เพื่อทดสอบหาขีดจำกัดทางด้านอารมณ์ ร่างกาย ไหวพริบ และความสามารถของน้อง ๆ ซึ่งก็มีน้อง ๆ เกือบหนึ่งในสามที่ไม่สามารถรับความท้าทายนี้ได้และถอนตัวไปในที่สุด

Hell Day ในปีนี้จบด้วย Final Pitching ที่น้อง ๆ จะต้องเอาชนะความเหนื่อย ความง่วง ความล้า และสามารถนำเสนอผลงานการออกแบบ board games แบบ new normal ที่ต้องใช้ technology เข้ามาสร้างความสนุก และโมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ มาประยุกต์ให้เกิดเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ให้ได้อย่างดีที่สุด

‘การตีความหมายใหม่ของคำว่า เด็ก และ ฝึกงาน’ อะไรคือ WEDO Young Talent Program WEDO Young Talent Program คือการตีความหมายใหม่ของคำว่า ‘เด็ก’ และ ‘ฝึกงาน’ โดยเริ่มจากการไม่มองว่าน้องเป็นเด็ก แต่คือ talent ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ และทำงานด้านนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี ผสมผสานประสบการณ์ของพี่ ๆ WEDO เข้ากับความเข้าใจเทรนด์ใหม่และคนรุ่นใหม่ของน้อง ๆ พร้อมถึงการให้น้องได้มีโอกาสพบกับความท้าทายของโจทย์จริงที่ไม่ได้ถูกสมมุติขึ้นมาเพื่อการฝึกงาน ได้ลองของจริง เจ็บจริง พลาดจริง โดยเราเชื่อว่า Learning by Doing คือวิธีการที่ดีสุดในการสร้าง talent ยุคใหม่

WEDO Young Talent Program จะเป็นสิบอาทิตย์ที่เข้มข้นด้วยโปรแกรมการทำงานที่เรียกว่า WEDO Young Talent Innoprise ซึ่งน้องจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำโจทย์ทางธุรกิจแบบ Zero to One ในลักษณะการทำงานแบบ Micro Enterprise ที่น้องแต่ละกลุ่มจะได้ทำโจทย์จริงด้วยตัวเอง โดยมีพี่ ๆ ช่วย coach อยู่ห่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การหา insights ไปจนกระทั่ง market fits ภายใต้ OKRs และเงื่อนเวลาที่ชัดเจนและท้าทาย

‘ไม่สามารถแข่งขันด้วยจำนวนและแรงงานได้อีกต่อไป’ WEDO กับ passion ในการสร้าง talent ยุคใหม่
“ในวันที่เราเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว วันที่ประชากรของเราจะลดลงเรื่อย ๆ วันที่ระบบเศรษฐกิจใหม่อย่าง Creative Economy และ Digital Economy คืออนาคตของประเทศไทย ที่จะไม่สามารถแข่งขันด้วยจำนวนและแรงงานได้อีกต่อไป แต่ต้องเปลี่ยนไปแข่งด้วย ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการสร้าง talent ที่เหมาะกับระบบเศรษฐกิจใหม่ ด้วยโครงการต่าง ๆ อย่างเช่น WEDO Young Talent Program การบ่มเพาะน้อง ๆ รุ่นใหม่ผ่านการทำงานจริง WEDO Apprentice Program การ upskill และ reskill บุคคลากรปัจจุบันไปสู่ธุรกิจยุคใหม่ WEDO Senior Talent Program การติดปีกพี่ ๆ สูงอายุผู้สั่งสมภูมิปัญญามาทั้งชีวิต ด้วยทักษะทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กลายเป็น talent ยุคใหม่ผู้มากด้วยประสบการณ์

นอกจากนั้นเรายังมีโครงการ Work from Where you are (WFW) และการทำงานแบบ Result Only Work Environment (ROWE) ที่เปิดโอกาสให้ talent จากทั่วประเทศ สามารถทำงานกับ WEDO ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เป็นความทัดเทียมในการจ้างงาน การกระจายรายได้และโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมและสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย” คุณอาร์ท อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer, SCG Cement-Building Materials ผู้นำทีม WEDO กล่าวถึงการสร้าง talent ยุคใหม่ ที่ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องขององค์กรเองเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญถึงระดับสังคมและประเทศชาติ

ไม่ว่าคุณจะเป็น ‘gen’ ไหนที่อยากค้นพบ passion และศักยภาพแบบ Zero to One ของตนเองมาลองได้ที่ WEDO ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา หรือ startup ที่อยากช่วยเราสร้าง talent ยุคใหม่และผลักดัน New Economies ติดต่อเราได้ที่ Facebook: WEDO หรือ WEDO@scg.com และติดตามบทความเพื่อเพิ่มศักยภาพ เติมความรู้ไปกับ WEDO ได้ที่ https://www.wedo.linkกำลังโหลดความคิดเห็น