xs
xsm
sm
md
lg

รมว.จุติ ลุยช่วยกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบโควิด-19 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ ลงพื้นที่ “ช่วยเหลือแล้ว”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ได้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (ศคพ.) จังหวัดลำปาง ร่วมกับ อพม.แม่พริก ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญปีใหม่ จากใจ พม. และ พส. เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท

ขณะที่ ศคพ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง กรณี 1300 แจ้งขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ด้าน ศคพ. จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ ให้ความช่วยเหลือชายอายุ 56 ปี เดินเร่ร่อนในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ศคพ.อุทัยธานี รับตัวเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพ และดำเนินการส่งกลับคืนสู่ครอบครัว ณ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...