xs
xsm
sm
md
lg

“สยามไดกิ้นเซลส์” ลงนามเอ็มโอยู “สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” มอบชุดศึกษาเครื่องปรับอากาศให้ 19 สถาบัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ให้มีความรู้ ทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ ก้าวสู่การเป็นช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชีพ เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

บริษัทยังได้มอบเครื่องปรับอากาศไดกิ้น มูลค่า 1,557,278 บาทให้กับ 19 สถาบันอาชีวศึกษา ประกอบด้วยชุดภายใน-ภายนอก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับทดสอบเพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ตรงในภาคปฏิบัติของงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง จนถึงระบบไฟฟ้าต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชํานาญจากการเรียนรู้ ประสบการณ์การทํางานในองค์กร และการปฏิบัติงานจริง โดยร่วมกับ สอศ. พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทําความเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

ล่าสุดเปิดตัวหลักสูตร “การซ่อมบำรุง การแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และพื้นฐานเครื่องปรับอากาศระบบ VRV” ให้นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ เข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลาอบรม 2 วัน อาทิ ฟังก์ชั่นการทำงานในเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์, หลักการทำงานของระบบควบคุมภาคอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ตลอดจนให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และจรรยาบรรณช่างเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา กล่าวว่า จากสถานการณ์โลกร้อน และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ความต้องการช่างเครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย “ไดกิ้น” ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศระดับโลก จึงถือเป็นความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ และเป็นที่มาของการเอ็มโอยูร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะ ตลอดจนอบรมให้กับหน่วยงานและช่างเครื่องปรับอากาศของไทยในอนาคต

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งผลิตและพัฒนานักศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาอาชีวะให้ตรงกับความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หลักสูตรการเรียน การสอนต่างๆ ของสถาบันอาชีวศึกษา อาจก้าวไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการให้ความสนับสนุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือกรณีชุดศึกษาเครื่องปรับอากาศของไดกิ้น ที่นำมาให้นักศึกษาได้ทดสอบ เรียนรู้ ในภาคปฏิบัติ จะสามารถช่วยเสริมทักษะให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...