xs
xsm
sm
md
lg

ทสม. พระนครศรีอยุธยา จับมือ ทสม. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (ทสม. กทม.) จัดงานวันอนุรักษ์คูคลอง ประจำปี 2563 ที่วัดบางซ้ายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และที่ตลาดน้ำขวัญเรียม วัดบำเพ็ญเหนือ/วัดบางเพ็งใต้ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ คูคลอง ให้มีความสะอาดสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

การจัดงานวันอนุรักษ์คูคลอง ประจำปี 2563 “คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ สัตว์น้ำทุกชนิดมีชีวิตในลำคลอง (1 คลอง 2 จังหวัด)” ที่บริเวณหน้าวัดบางซ้ายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดงาน และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจากกรมประมง เพื่อทำให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการลงเรือโยนลูกบอล EM และเก็บผักตบชวา โดยมีเรือกำจัดผักของกรมชลประทาน และเรือของกรมเจ้าท่าดูแลความปลอดภัย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมชมการประกวดอาหารพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรู้ และเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ คูคลอง และในช่วงบ่ายยังมีการจัดการแข่งขันเรือ ขณะที่ทางทสม. ยังมีกิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานที่ตลาดน้ำขวัญเรียม วัดบำเพ็ญเหนือ/ วัดบางเพ็งใต้ ได้รับเกียรติจากนายภิญโญ แสงภู่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ทำพิธีเปิดงาน และเทน้ำ EM โยน EM ball เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ลงแหล่งน้ำ และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จากกรมประมง จำนวน 200,000 ตัว จากนั้นมีการแสดงขบวนเรือบุพชาติสวยงามตระการตาจากสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ตามด้วยกิจกรรมล่องเรือรักษ์น้ำ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีจากเยาวชน นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกันพันธุ์ปลา โดยกรมประมง มีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเปิดรับสมัคร ทสม. ตลอดจนกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อส่งเสริมการแยกขยะ และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

นายปรีดี นักงาน ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (ทสม. กทม.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ทางสมาชิกเครือข่ายทสม. กทม.ทั้ง 50 เขต มีบทบาทในการทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายโครงการ อย่างการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกป่าชายเลน พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำในชุมชนต่างๆ และร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

โดยนายปรีดีมองว่า ที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้หันมาตื่นตัวในการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะที่เป้าหมายต่อไปของทสม. กทม. คือ พยายามหาทางเคลื่อนไหวเชื่อมประสานกับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สองหน่วยงานทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งในด้านงบประมาณ และการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้การทำงานชะลอตัวลง แต่อนาคตทางทสม. กทม.มีเป้าหมายในการทำงานประสานกับกรมป่าไม้ นำต้นไม้ไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนต่างๆมากขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...