xs
xsm
sm
md
lg

สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด 25-27 กันยายน 2563 ชั้น M เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สสว. เปิดตัวงาน สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด : ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL FOOD ชูแนวคิดทริปท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถจัดทริป ท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยง เครือข่ายในจังหวัดจัดเป็นปทริปของต้นเองในจังหวัด 77 จังหวัด โดยมีผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าจานวน 154 ราย ทั่วประเทศ จากโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2563 เข้าร่วมแสดงผลงานและออกร้าน จาหน่ายสินคา ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563

นายวีระพงษ์ มาลัย ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปีงบประมาณปี 2563 หนึ่งในโครงการที่ สสว. ได้ดาเนินการคือ โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด หรือโครงการ SME Provincial Champions 2020 ได้ดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 5 ผ่านการพัฒนาจากโครงการฯ จานวน 2,079 ราย และถือว่าสำหรับปีนี้ สสว. มุ่งต่อยอดความสาเร็จ โดยเน้นส่งเสริม SME และ Micro SME ทั้ง 4 กลุ่ม ที่เป็นซัพพลายเชน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการนา อัตลักษณ์ท้องถนิ่ รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบชุมชนมาสร้างเป็นจุดขายภายใต้แนวความคิด“ชมชิมชอปชิลล์ FEEL FOOD ” พร้อมการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Application : SME PROVINCIAL 2020 และ Online Market Place ที่จะช่วยส่งเสริมให้ SME ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผอ.สสว. เผยอีกว่า เพื่อเป็นการประกาศความสาเร็จของโครงการ SME Provincial Champions 2020 สสว. จะจัดงาน “สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด : ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL FOOD ” โดยชูแนวคิดท ริปท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการนาผู้ประกอบการจาก 77 จังหวัด จากโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2563 มาออกร้านจาหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563 ณ ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์ ภายในงาน ผู้สนใจจะได้ชอปปิ้งสินค้า ของฝากของที่ระลึกและอาหารจากทั่วทุกภาค พร้อมโปรโมชั่น พิเศษของที่พักและโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อเปิดประสบการณ์กับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆ อาทิ

เที่ยวชุมชนป่าสะแก ตามตานานเสือดา ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนป่าสะแก ฟังเพลงฉ่อย และชม บรรยากาศของชุมชนบริเวรตลาดก่า เชี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านป่าสะแก จังหวัดสุพรรบุรี ออกแบบงานศิลป์ มัด ย้อม แต่ง เติม ได้ผลงานผ้าชิ้นเดียวในโลก ที่ได้รังสรรค์ด้วยมือตัวเอง ที่บ้านย้อมรัก และออกเดินทาง ล่องเรือแจวโบราณ “อาบอรุณที่ทุ่งหยี่เพ็ง รับประทานอาหารเช้าบนเรือ “อิ่มสบาย สไตล์ชาวเรือ” เคล้า เคียงฟังเสียงจากฟ้า ชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้า แสงแรกของวัน ส่องนกทะเล จังหวัดกระบี่ ปลูก ต้นไม้ แบบไม่บอกใคร ด้วยพลังประชนชน ณ แก่งเลิงจาน ร่วมสักการะบูชาพระบรมธาตุนาดูน อันเป็นที่เคารพ สักการะของคนอีสานอันมีความเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดมหาสารคาม ชมกิจกรรมบ้านม้าท่าน้า การตีเกือกม้า อาบน้าม้า ขี่ม้าถ่ายรูป เพนท์ลายบนเกือกม้า สานตาข่ายดักฝัน และร่วมเรียนการฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ชมสถาปัตยกรรมเก่าหอศิลป์ลาปาง จับจ่ายซื้อของ ฝากชมถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลาปาง

รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น มินิคอนเสิร์ตจาก พลาพล , Indigo , Pretzelle และพบกับ 30 ณืดรืแพ 0kd Miss Tourism World Thailand ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดผู้ประกอบการท่องเที่ยว 77 จังหวัด และยังมีของรางวัลสาหรับผู้เข้าชมงานอีกมากมาย ใหแก่ผู้ที่มาร่วมงาน เรียกได้ว่ามางานนี้ ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL FOOD

“โอกาสนี้ สสว. จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้มา ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL FOOD ในงาน สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด ระหว่าง วันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเยี่ยมชมสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ได้ทาง https://www.provincialchamps.com” ผอ.สสว. กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...