xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ หารือกระทรวงแรงงาน เชื่อมโยงการจ้างงาน ช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิ มีงานทำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการประชุมเพื่อหารือการเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. และนางพรปวีณ์ วิชิต รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมในการประชุม ณ กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานของคนพิการ และประเด็นการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ รวมถึงประเด็นสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านคนพิการ โดยมีผู้แทนกระทรวงแรงงาน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ก่อนหน้านี้ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. คาดว่าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้สถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวอย่างถาวร คาดการณ์ว่าจะมีคนพิการตกงานไม่น้อยกว่า 300 ทั่วประเทศ ซึ่งทางกรมฯ ได้เพิ่มทักษะด้านไอทีและค้าขายออนไลน์ให้แรงงานพิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพและสามารถพึ่งพาตัวเองจากการมีรายได้ เรียนผ่านศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับผู้พิการ 8 แห่งทั่วประเทศ และทางออนไลน์ฟรี
กำลังโหลดความคิดเห็น