xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โรดโชว์ AGRI TRADE & CONNECTING ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ยกพลออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ภายใต้ชื่องาน “NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING”

โดยมี นางวนิดา ทิพย์ศักด์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนำทีม ผู้ประกอบการกว่า 40 รายที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ อาทิ ข้าว ชาว กาแฟ น้ำผึ้ง และสินค้าทางการเกษตรแปรรูปอีกมากมาย เข้าร่วมกิจกรรม และนำแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางมาร่วมงานเดินชมบูทสินค้าจากจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ที่นำสินค้าเกษตรมาร่วมออกบูทจัดจำหน่ายนาครั้งนี้ด้วย

นางวนิดา ทิพย์ศักด์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงสู่การค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจและการค้าของประเทศจากเดิมที่เน้น “ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิง เปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงสมบูรณ์” เพื่อเปลี่ยนจากการ “เพิ่ม มูลค่า” ไปสู่การ “สร้างมูลค่า” จึงเป็นที่มาของการนําผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร เศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า คุณภาพ มาจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงการค้าระหว่างภูมิภาคที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การนำผู้ประกอบการออกมาจัดบูทจำหน่ายสินค้าที่นี่จึงถือว่าเป็นอีก 1 ช่องที่จะทำให้สินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ที่นำมาสร้างสีสันสวยงามประทับใจซึ่งพบว่าบรรยากาศของการจัดงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงผู้ที่มามาจับจ่ายซื้อของและใช้บริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตให้ความสนใจเข้ามาชมและเลือกอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมาก
กำลังโหลดความคิดเห็น